Your search returned 294 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne w kazusach / Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-031257] (1).
Problem "ciężaru państwa" : optymalizacja roli państwa liberalno-demokratycznego / Władysław Szostak. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-091888] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Doktryny prawno-polityczne : wybór tekstów źródłowych i interpretacji. T. 2, Średniowiecze: Św. Tomasz, Odrodzenie: Machiavelli, Luter, Kalwin, Bodin / Barbara Kozub-Ciembroniewicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-032028] (12).
  Copies available for hold on place: [M-089462] (1).
Najnowsza historia polityczna Polski : wybór źródeł. Cz. 4, 1945-1948 / [wybór] Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for loan: [M-011091] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011092] (1).
Najnowsza historia polityczna Polski : wybór źródeł. Cz. 5, 1949-1956 / Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-070487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039593] (1).
Najnowsza historia polityczna Polski : wybór źródeł. Cz. 6, 1956-70 / [wybór] Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-070486] (1).
Drobna szlachta w Galicji 1772-1848 / Krzysztof Ślusarek. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-070902] (1).
Prawo konstytucyjne : informacje o przedmiocie dla studentów I roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiów stacjonarnych i zaocznych). Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-012183] (1).
Zarys ustroju państwowego Polski : zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji : praca zbiorowa / pod red. Pawła Sarneckiego ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : nakł. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Kapitalizm po polsku : przedsiębiorca, organizacja, kultura : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Marcinkowskiego. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-051159] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021960] (1).
Obywatel w procesie zmian / Maria Magoska. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Monarchia prawa : szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów / Bogdan Szlachta. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006055] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039874] (1).
Zasady i kompromisy : wybór pism / Michał Bobrzyński ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Bernacki. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051139] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039702] (1).
Od totalitaryzmu do demokracji : pomiędzy "grubą kreską" a dekomunizacją - doświadczenia Polski i Niemiec / red. Paweł Kuglarz ; współpr. Henryk Sułek. Publisher: Kraków : OMP : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098870] (1).
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 2, Polska pod zaborami / Stanisław Płaza. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. Other title: Polska pod zaborami.Availability: Copies available for loan: [M-046319] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (2).
Historia prawa : prawo karne w świetle źródeł / [wybór] Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049328] (3).
  Copies available for hold on place: [M-003109] (1).
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 1, X-XVIII w. / Stanisław Płaza. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-049386] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3, Okres międzywojenny / Stanisław Płaza. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010156] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (1).
Pierwsza Kompania Kadrowa : portret oddziału / Jacek. M. Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-011105] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011182] (1).
Zobowiązania / Roman Longchamps de Berier. Edition: Wyd. 3 / oprac. przez Józefa Górskiego.Publisher: Poznań : Księgarnia Akademicka, 1948. Availability: Copies available for hold on place: [M-028174] (1).
Swoboda działalności gospodarczej : studium prawne / Anna Walaszek-Pyzioł. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-035453] (1).
Historia prawa : proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł / wybór i oprac. Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049327] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Myśl polityczna i państwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875) / Ewa Bujwid-Kurek. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-013359] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011927] (1).
Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej - trendy w procesie integracji europejskiej : referaty z konferencji, Kraków, 11-13 października 2001 = Language dynamics and linguistic identity in the context of European integration / pod red. Elżbiety Jeleń [et al.]. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. Other title: Language dynamics and linguistic identity in the context of European integration.Availability: Copies available for loan: [M-007413] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101416] (1).
Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka / Miłowit Kuniński ; Ośrodek Myśli Politycznej. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007430] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074420] (1).
Autobiografia generała Franco / Manuel Vázquez Montalbán ; przekł. Jadwiga Konieczna-Twardzikowa. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, [2000]. Availability: Copies available for loan: [M-076341] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100387] (1).
Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939 / Marian Zgórniak. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-028768] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101719] (1).
Czasy "Solidarności" : francuscy związkowcy i NSZZ "Solidarność" 1980-1990 / Andrzej Chwalba. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka - Wydawnictwo Naukowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006813] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030578] (1).
Rozum a porządek społeczny / pod red. Justyny Miklaszewskiej. Publisher: Kraków : Instytut Filozofii - Uniwersytet Jagielloński : Księgarnia Akademicka, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-024376] (1).
  Copies available for hold on place: [M-094153] (1).
Miłość i cnota polityczna : rodzina i kobieta w filozofii Hegla / Katarzyna Guczalska. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051266] (3).
  Copies available for hold on place: [M-094170] (1).

Powered by Koha