Your search returned 1147 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand Michoń. Edition: Wydanie trzecie rozszerzone.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011651] (1).
Polska a problem Niemiec : 1945-1965 / Andrzej Skowroński ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-088432] (1).
Procesy innowacyjne w przemyśle / Stefan Krajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016577] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011660] (1).
Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945) / Włodzimierz T. Kowalski. Edition: Wyd. 5, poszerz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-011039] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088430] (1).
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w latach 1981-1985 : wybrane problemy / Władysław Baka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-071948] (1).
Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) : krótki kurs / pod redakcją Komisji KC WKP(b). Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Other title: Historia WKP(b).Availability: Copies available for loan: [M-071806] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011910] (1).
O pracy radzieckiego aparatu państwowego / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1956. Availability: Copies available for hold on place: [M-011912] (1).
Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948 / Jan Tomicki ; Instytut Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-035618] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039613] (1).
Polska Partia Robotnicza 1942-1948 / Norbert Kołomejczyk, Marian Malinowski ; Instytut Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk Społecznych PZPR. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-037645] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011913] (1).
Czekanie na Straussa / Marian Podkowiński. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-011073] (1).
Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Bożyka. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-070364] (1).
Izrael a NRF / Tadeusz Walichnowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. Other title: Izrael a Niemiecka Republika Federalna.Availability: Copies available for loan: [M-037256] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018283] (1).
Stanowisko partii zgodne z wolą narodu : przemówienie wygłoszone na spotkaniu z warszawskim aktywem partyjnym 19 marca 1968 r. / Władysław Gomułka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-068390] (2).
IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 14-20 lipca 1981 : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-068347] (1).
VI Plenum KC PZPR, 25 listopada i 15 grudnia 1987 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1988. Other title: Plenum KC PZPR, 6.Availability: Copies available for hold on place: [M-068393] (1).
X Plenum KC PZPR : 20-21 grudnia 1988 r., 16-18 stycznia 1989 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-011888] (1).
VIII Plenum KC PZPR, 27-28 sierpnia 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Other title: Plenum KC PZPR, 8.Availability: Copies available for hold on place: [M-068388] (1).
VII Plenum KC PZPR : 13-14 czerwca 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068387] (1).
Szkice o pracy / Maria Holstein-Beck. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012812] (1).
Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. Edition: Wyd. 3. popr. i uzup.Publisher: Łódż : Książka i Wiedza, 1999. Other title: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945.Availability: Copies available for loan: [M-006305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
  Damaged (1).
Mocarstwo : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992 / Krzysztof Michałek. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-006304] (22).
  Copies available for hold on place: [M-100031] (1).
Wizje Europy : materiały dyskusyjne / wybór i oprac. Zdzisław Lachowski, Adam D. Rotfeld ; red. nauk. Adam D. Rotfeld ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039281] (1).
III Międzynarodówka / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Other title: Trzecia Międzynarodówka.Availability: Copies available for hold on place: [M-068561] (1).
Krok naprzód, dwa kroki wstecz / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Ksiażka i Wiedza, 1951. Availability: Copies available for hold on place: [M-068641] (1).
Państwo a rewolucja / W. I. Lenin. Edition: Wyd. 6 polskie przejrz. i popr.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-027261] (2).
O usprawnieniu aparatu państwowego oraz o walce z biurokratyzmem i mitręgą w urzędowaniu : listy i notatki 1917 - 1922 / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-068643] (1).
O związkach zawodowych : wybór / Włodzimierz Lenin. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-010950] (1).
Józef Stalin : krótki życiorys / oprac. J. Aleksandrow [et al.]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Other title: J. Stalin : krótki życiorys.Availability: Copies available for hold on place: [M-011407] (1).
Zagadnienia leninizmu / J. Stalin. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-092698] (3).
Dzieła. T. 10, Listopad 1905 - czerwiec 1906 / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-011809] (1).

Powered by Koha