Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przygotowawcze, czynności sądu w tym postępowaniu, środki przymusu / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Kazimierza Klugiewicza. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085719] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Dariusza Kali. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088711] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : przygotowanie do rozprawy / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Piotra Borkowskiego. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych / pod red. Józefa Gemry ; Sławomir R. Buczma [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088715] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego : część ogólna wraz z komentarzami / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Janusza Raglewskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093224] (4).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe / Maria Świetlicka. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093228] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości : studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach / Ewa Bałuch-Baranowska [et al.] ; pod red. Krzysztofa Hejosza. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji - rozprawa i postępowanie dowodowe : casebook / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Wiesławy Kuberskiej. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093232] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie odwoławcze / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Dariusza Kali. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-094710] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku / Piotr Bednarczyk. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-094709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Kazimierza Klugiewicza. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury , 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania szczególne / Dariusz Świecki. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze / Michał Kurowski. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego wraz z komentarzami : orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność, środki odwoławcze i środki zaskarżenia / Piotr Borkowski, Wiesława Kuberska, Maria Leszczyńska ; pod redakcją Piotra Borkowskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096751] (1).
  Copies available for reference: [Cz 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami : część szczególna: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności i przestępstwa przeciwko mieniu / Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Agnieszka Pilch, Marek Siwek ; pod redakcją Marka Siwka. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / [oprac. Michał Lewoc] ; Ministerstwo Sprawiedliwości. [Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099080] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku i postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych / Barbara Augustyniak, Dariusz Świecki, Małgorzata Wąsek-Wiaderek ; pod redakcją Dariusza Świeckiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami : przestępstwa i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu / Alicja Adamczak, Anna Korbela, Dariusz Kuberski, Janusz Raglewski, Marek Siwek ; pod redakcją Dariusza Kuberskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Tomasz Radkiewicz. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Zbiór dobrych praktyk zarządzania sądami powszechnymi. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2017. Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000806] (1).
Kara łączna i wyrok łączny / Dariusz Kala, Maja Klubińska. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sedziów sądów powszechnych i prokuratorów / Dawid Miąsik, Monika Szwarc ; Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-113618] (1).
Prawo Unii Europejskiej w tabelach / Christa Tobler, Jacques Beglinger ; Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Publisher: Warszawa ; Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2012. Other title: Essential EU law in charts.Availability: Copies available for hold on place: [M-113617] (1).
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy / Beata Bury, Maciej Nawrocki. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113658] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha