Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych / Beata Binek [et al.] ; Komisja Nadzoru Finansowego. Edition: Wyd. 3 zaktualizowane, stan prawny na dzień 19 września 2006 roku.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Jak czytać prospekt emisyjny / Mariusz Poślad. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / Paweł Heciak. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-006580] (1).
Jak inwestować w Unii Europejskiej / Marta Majcher, Piotr Maziarek. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego w ... Roku Komisja Nadzoru Finansowego. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2008-. Other title: Report of Activities of the Polish Financial Supervision Authority in ....Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000762] (3).
ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne / Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066208] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Pierwsze kroki na rynku kapitałowym / Piotr Biernacki, Piotr Szulec. Edition: Wyd. 4 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Wprowadzenie do inwestycji finansowych : depozyty i instrumenty rynku pieniężnego / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynek wtórny papierów wartościowych / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Instrumenty pochodne / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Podstawowe strategie inwestowania / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Obligacje i akcje / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej : przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii / Robert Woreta, Radosław Sankowski, Przemysław Sepielak ; Komisja Nadzoru Finansowego. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-062163] (1).
  Checked out (1).
Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010 / Mateusz Mokrogulski, Przemysław Sepielak ; Komisja Nadzoru Finansowego. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-086706] (1).
Rynek kapitałowy i terminowy / Stanisław Thiel. Edition: Wyd. 2 zaktual., Stan prawny na 1 października 2010 roku.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066206] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Vademecum członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym / Tomasz Dąbrowski, Sławomir Pomarański. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066207] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Lists:
Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego w ... Roku. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2008-. Online Access: 2007- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1223] (8).
Bank jako instytucja zaufania publicznego : gwarancje prawne i instytucjonalne / Emil Radziszewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2013 r. z uwzględnieniem aktów prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. Edition: Stan prawny na dzień: 30.09.2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Other title: Trzeci filar dla początkujących.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Cz. 2, Nadzór emerytalny, nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych / Daniel K. Nowicki. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Kapitałowy system emerytalny po zmianach : wybrane zagadnienia prawne / Daniel K. Nowicki ; [Komisja Nadzoru Finansowego]. Edition: Stan prawny na dzień: 1 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Lists:
Przewodnik po kredycie konsumenckim / Małgorzata Gryber, Dorota Sowińska-Kobelak ; [Komisja Nadzoru Finansowego]. Edition: Stan prawny na dzień: 14 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-111133] (1).
Lists:
Od inwestora do akcjonariusza spółki giełdowej / Mariusz Poślad, Stanisław Thiel. Edition: Stan prawny na 31.10.2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej : przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną / Mateusz Górnisiewicz, Radosław Obczyński, Mariusz Pstruś. Edition: Stan prawny na dzień: 15 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Elektroniczne metody płatności : istota, rozwój, prognoza / Bartłomiej Chinowski. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Czy rata mojego kredytu nie jest za wysoka? : podstawy matematyki finansowej / Piotr Śliwka. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Zakłady ubezpieczeń i ich usługi : nadzór, licencje, produkty / Dorota Leśniak, Elżbieta Sienicka, Bartosz Wojno ; [Komisja Nadzoru Finansowego]. Edition: Stan prawny na dzień: 30 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).

Powered by Koha