Your search returned 179 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Papiery wartościowe / M. Bączyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / Andrzej Kidyba. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 września 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-034544] (1).
Prawo administracyjne : zbiór przepisów, orzecznictwo, literatura / [zbiór przygot. Dorota Dąbek et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-078724] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000498] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-103296] (3).
Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wolność gospodarcza w Europie / Stanisław Biernat, Andrzej Wasilewski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047373] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Restructuring of the national economy under the systemic transformation : papers from international scientific conference and CECIOS assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard Borowiecki ; Cracow University of Economics. Scientific Society for Organisation and Management, European Council of Management-CECIOS. Publisher: Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011309] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053620] (1).
Historia prawa sądowego : repetytorium / Marcin Czepelak [et al ; pod red. nauk. Jana Halberdy]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-043091] (10).
  Copies available for hold on place: [M-072961] (1).
Prawne podstawy ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-034378] (1).
Elementy prawa ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Wyd. 2, rozsz., stan prawny na 15 maja 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r.Publisher: [Kraków] : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072960] (1).
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044994] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 2 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003207] (12).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo upadłościowe ; Prawo o postępowaniu układowym / wprow. [oprac. i skorowidze] Zdzisław Świeboda. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1997 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-030614] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne / wprow. Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 31 maja 1999 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-029378] (1).
Kodeks pracy : orzecznictwo / wybór i oprac. Józef Iwulski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-030612] (1).
Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii / Krzysztof Krajewski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zagadnienia prawa własności intelektualnej : profesorowi Stefanowi Grzybowskiemu pracownicy Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w darze / red. tomu Joanna Sadok. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-013462] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 1 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023144] (16).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego / [aut. Kazimierz Baran et al.] ; Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039403] (1).
Radiofonia i telewizja : komentarz do ustawy / Jacek Sobczak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / Andrzej Kidyba. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-039303] (1).
Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Paweł Granecki, Marek Koleśnikow. Edition: Wyd. 3., [stan prawny na 1 czerwca 2002 r.].Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem / Joanna Toborek-Mazur, Jerzy Kuchmacz. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041348] (3).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka : schemat procedury, stawki związane z pomocą prawną, wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Stan prawny na 1 października 1999 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-077547] (2).
Kodeks pracy : komentarz, ustawy towarzyszące z orzecznictwem / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 15 marca 2004 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-038892] (7).
  Copies available for hold on place: [M-029844] (1).
Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046814] (7).
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4 uaktual.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Other title: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku.Availability: Copies available for loan: [M-006316] (8).
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051491] (1).

Powered by Koha