Your search returned 150 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938 / Marian Wojciechowski. Edition: Wyd. 2. popr.Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-088546] (1).
Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945 / Janusz Sobczak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Polska w propagandzie i polityce Trzeciej Rzeszy.Availability: Copies available for hold on place: [M-088400] (1).
Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932 / Jerzy Krasuski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-022098] (1).
Wokół traktatów Polska-Niemcy. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-070278] (1).
Der Bromberger Blutsonntag : Legende und Wirklichkeit / Włodzimierz Jastrzębski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003010] (1).
Fryderyk Wielki a Polska / Władysław Konopczyński ; posł. opatrzył Emanuel Rostworowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011064] (1).
Naród w ideologii i polityce RFN : zbiór studiów / pod red. Jerzego Marczewskiego. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-039722] (1).
Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918-1925 / Piotr Kraszewski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-007262] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039586] (1).
Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. : polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969 / Antoni Władysław Walczak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1982. Other title: Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969.Availability: Copies available for hold on place: [M-027758] (1).
Podział Niemiec : NRD i NRF w latach 1949-1955 / Jerzy Krasuski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-088413] (1).
Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941 / Bogdan Koszel. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-039581] (1).
Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy / Maria Tomczak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Other title: Terroryzm w Republice Federalnej Niemiec i w Berlinie Zachodnim.Availability: Copies available for hold on place: [M-088968] (1).
Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski / Janusz Sobczak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-088420] (1).
Opozycja w III Rzeszy / Jerzy Kozeński. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Other title: Opozycja w Trzeciej Rzeszy.Availability: Copies available for loan: [M-075170] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039576] (1).
Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim : (wrzesień - grudzień 1939) / Barbara Bojarska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-011061] (1).
Volksrepublik Polen - Bundesrepublik Deutschland : Probleme der Normalisierung gegenseitiger Beziehungen : Texte und Dokumente / hrsg. und mit Vorw. vers. von Janusz Rachocki ; Ausw.l der Dok. von Józef Muszyński. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003009] (1).
Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945-1949 / Jerzy Krasuski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-018285] (1).
Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w "Okręgu Warty" / Jerzy Marczewski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-039552] (1).
Doktryna geopolityki w Niemczech / Anna Wolff-Powęska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-089010] (1).
Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Czubińskiego i Lecha Janickiego ; sekretarz Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-039554] (1).
Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN / Erhard Cziomer. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Miejsce Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-039714] (1).
Ewolucja "Ostforschung" w Republice Federalnej Niemiec : (1969-1982) / Tadeusz Seweryn Wróblewski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Other title: Ewolucja Ostforschung w RFN.Availability: Copies available for loan: [M-092223] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027773] (1).
Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej : (1949-1966) / Jerzy Sułek. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1969. Other title: Stanowisko rządu Niemieckiej Republiki Federalnej wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-018280] (1).
SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945 / Mirosław Cygański. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1978. Other title: Schutzstaffeln w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-039571] (1).
PRL - RFN : blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków (1972-1987) : praca zbiorowa / pod. red. Antoniego Czubińskiego. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Polska Rzeczpospolita Ludowa - Republika Federalna Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-030543] (1).
Zalecenia Komisji UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec do spraw podręczników szkolnych w zakresie historii i geografii / red.: Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; przedm. Władysław Markiewicz ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-028416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011221] (1).
Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze / Jan Rymarczyk. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-072462] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069888] (1).
Pakt Czterech / Zbigniew Mazur. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-039564] (1).
Zieloni w Republice Federalnej Niemiec / Wacław Miziniak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Other title: Zieloni w RFN.Availability: Copies available for loan: [M-038475] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027772] (1).
Stosunki polsko-niemieckie w historiografii : studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Cz. 2 / pod red. Jerzego Krasuskiego, Gerarda Labudy, Antoniego W. Walczaka. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-045050] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088506] (1).

Powered by Koha