Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rodziny robotnicze w Polsce : różnice i podobieństwa / Zbigniew Tyszka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-013067] (1).
Praca i wychowanie / Tadeusz W. Nowacki. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012686] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021139] (1).
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-087065] (1).
Kształcenie ustawiczne dorosłych : (problemy - tendencje - propozycje) / Stanisław Suchy. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012915] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000894] (1).
Poglądowość w kształceniu ustawicznym : z doświadczeń różnych krajów / Janina Koblewska. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-021760] (1).
Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia / J. Szczepański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-070811] (1).
Psychologia w pracy z ludźmi / Rajmund Kowalczuk. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-005311] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Środki masowego oddziaływania : problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe / Janina Koblewska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-022041] (1).
Lists:
Prawna ochrona pracy / [oprac. Lech Kochański, Stanisław Lach]. Edition: Wyd. 3 ; wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 1980 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-068821] (1).
Wstęp do zagadnień kultury / Kazimierz Żygulski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-007946] (1).
Skracanie czasu pracy / Wojciech Muszalski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-008163] (1).
Kształcenie ustawiczne / Teofil Sosnowski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-002556] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015433] (1).
Ucz się sam : o technice samokształcenia / Józef Półturzycki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-040731] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015768] (1).
Kierownik i zespół / Stanisław Łypacewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-029857] (1).
Socjotechnika w zakładzie pracy / Czesław Czapów. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-032096] (1).
O łagodzeniu skutków kalectwa / Czesław Łuszczyński. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-032201] (1).
Zasady, metody, formy działalności kulturalno-oświatowej / Czesław Kałużny. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-032417] (1).
Powstawanie wypadków przy pracy i zasady profilaktyki : zarys teorii / Stefan Filipkowski ; [rozdział IV oprac. Halina Witkowska ; rozdz. V oprac. Halina Czekay-Filipkowska]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-032419] (1).
Psychologia bezpieczeństwa pracy / Jan Okóń. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-032563] (1).
Jak dobierać pracowników / Julian Nadolski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-072379] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032501] (1).
Czas wolny : współczesność i perspektywy / Edmund Wnuk-Lipiński. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-032707] (1).
Klasa robotnicza i inteligencja techniczna w procesie kształtowania rozwiniętego socjalizmu w PRL i NRD : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Widerszpila i Karla Hartmanna ; [przekł. z niem.: Krystyna Krzemień]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-071326] (1).
Humanizacja pracy wyspecjalizowanej / Tadeusz Stasiak. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-033196] (1).
Moralność pracownika / Roman Dudek, Adam Sarapata. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-076686] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033289] (1).
Załoga robotnicza w środowisku wiejskim / Augustyn Wajda. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-033428] (1).
Konflikt w miejscu pracy / Janusz Sztumski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, cop. 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-033441] (1).
Poradnictwo kulturalno-wychowawcze : problemy i formy działania / Olga Czerniawska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-030105] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033602] (1).
Metody i technika wyzwalania rezerw w przemyśle / Bolesław Miszułowicz. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-033721] (1).
Wartości i wzory kultury : rozważania socjologa / Kazimierz Żygulski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-035979] (1).
Funkcje kontrolne związków zawodowych / Waclaw Sasin. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-073362] (1).

Powered by Koha