Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wujka. Publisher: Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-046415] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy / [ oprac. przez: Lucynę Szurmak, Marka Lewonowskiego ; Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw]. Publisher: Warszawa : Min. Gospodarki ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021471] (4).
  Copies available for hold on place: [M-087506] (1).
Jak stworzyć własną firmę? : warunki podejmowania działalności gospodarczej w Polsce : poradnik / [oprac.: Mariusz Ilnicki ; Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095688] (1).
Co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : prawo pracy / [oprac.: Jerzy Wratny ; Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021476] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037808] (1).
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087377] (1).
Lists:
Zielona Księga : zamówienia publiczne w Unii Europejskiej : w poszukiwaniu rozwiązań : komunikat zatwierdzony przez Komisję 27 listopada 1996 roku na wniosek Pana Monti / [Komisja Europejska]. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Other title: Green Paper - public procurement in the European Union- exploring the way forward.Availability: Copies available for hold on place: [M-086950] (1).
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 / Jacek P. Rosa. Publisher: Warszawa ; Żyrardów : Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083535] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098790] (1).
Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. Publisher: Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-108088] (1).
Lists:
Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa / Zbigniew Kłos. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-041472] (1).
Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej : Biała Księga Komisji Europejskiej / [Komisja Europejska. Dyrektoriat Generalny Edukacja i Kultura ; przygot. we współpr. z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu]. Publisher: Warszawa : Narodowa Agencja Programu Młodzież : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Departament Współpracy Międzynarodowej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. Other title: Biała Księga Komisji Europejskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-057572] (1).
Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-058940] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty Barwińskiej ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga. Publisher: Radom ; Kielce : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-104668] (1).

Powered by Koha