Your search returned 61 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Korupcja rządów : państwa pokomunistyczne wobec globalizacji / Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. "TRIO" : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023165] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Omphalos czyli Pępek świata : płeć jako problem filozofii politycznej Greków / Nina Gładziuk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-094168] (1).
Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich : materiały z konferencji "Dzień dziesiejszy dawnej sztuki polskiej na Wschodzie" , Warszawa, 12 grudnia 1994 r. / komitet redakcyjny Małgorzata Giżejewska [i 5 pozostałych] ; redakcja Maria Baltaziuk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-094671] (1).
Eurowybory 2004 : kandydaci i programy / pod red. Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakowskiej ; ze wstępem Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. Other title: Eurowybory dwa tysiące cztery.Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Rosja w polityce niepodległej Ukrainy / Jerzy Kozakiewicz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089029] (1).
Lokalny, narodowy, ponadnarodowy : wymiary świata kreowanego przez media / pod red. Andrzeja Szpocińskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Demokracja nieformalna : konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku / Artur Wołek ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-098869] (1).
Dziennikarstwo, media, społeczeństwo / red. nauk. Stanisław Mocek ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas Press. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Collegium Civitas Press, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006102] (4).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945 / oprac. Aleksander Kochański. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-035744] (1).
Wybory 2005 : partie i ich programy / pod red. Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakowskiej ; ze wstępem Radosława Markowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. Other title: Partie i ich programy : wybory 2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Stosunki polsko-radzieckie 1939-1945 / Jacek Ślusarczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1991. Other title: Stosunki polsko-radzieckie 1939-45.Availability: Copies available for loan: [M-074271] (3).
  Copies available for hold on place: [M-037045] (1).
Człowiek jako obywatel / pod red. Marii Szyszkowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-082962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037628] (1).
Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu / Andrzej Walicki ; przekł. przejrzany przez aut. Janusz Stawiński. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1995. Other title: Legal Philosophies of Russian Liberalism.Availability: Copies available for hold on place: [M-037964] (1).
Współpraca regionalna państw bałtyckich w zakresie ochrony zasobów biologicznych Bałtyku / Marek Jaworski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-040044] (1).
Transformacja, elity, społeczeństwo / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-006126] (5).
  Copies available for hold on place: [M-097861] (1).
Lists:
Główny Urząd Kontroli Prasy : 1945-1949 / oprac. Daria Nałęcz ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-000670] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000669] (1).
PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980 / wstęp oraz wybór i opracowanie dokumentów Wanda Jarząbek. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. Other title: Polska Rzeczpospolita Ludowa w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980.Availability: Copies available for hold on place: [M-101732] (1).
Były ZSRR: dynamika sytuacji po puczu : (próba diagnozy i prognozy krótkoterminowej), wrzesień-październik 1991 / praca przygotowana w Samodzielnej Pracowni Studiów Sowietologicznych kierowanej przez Jadwigę Staniszkis. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1991. Other title: Były Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich: dynamika sytuacji po puczu.Availability: Copies available for hold on place: [M-052428] (1).
Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej / pod red. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska, Unia Europejska, świat : wybrane problemy / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym : ich rola i miejsce w Unii Europejskiej / pod red. Ryszarda Żelichowskiego ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Prywatyzacja bezpośrednia : inwestorzy, menedżerowie, pracownicy / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-059461] (1).
Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego / pod red. Antoniego Z. Kamińskiego ; [aut. Andrzej Ananicz et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100651] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Armia polska w ZSRR 1941-1942 / dokumenty przetł., oprac. oraz opatrzył przypisami i wstępem Wojciech Materski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1992. Other title: Armia polska w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 1941-1942.Availability: Copies available for loan: [M-077275] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064115] (1).
Terroryzm w medialnym obrazie świata : terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej / pod red. Krzysztofa Liedela i Stanisława Mocka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo "Trio", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Historia : przestrzeń dialogu / Robert Traba. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-065268] (1).
Chiny : rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Karin Tomala, Krzysztof Gawlikowski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : "Trio", 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995 / Agnieszka Orzelska. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha