Your search returned 86 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Obłękowska ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107750] (1).
Lists:
Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD / Irena Boruta ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095544] (1).
Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP / pod red. Marka Zubika ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046258] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039387] (1).
Tryby uchwalania polskich konstytucji / pod red. Mirosława Wyrzykowskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy : przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski / Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099642] (1).
Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Barbara Gąciarz ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101507] (1).
Constitution-making process / ed. by Mirosław Wyrzykowski ; Institute of Public Affairs. Center for Constitutionalism and Legal Culture. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-081569] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011816] (1).
Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne : raport programu reformy administracji publicznej / red.: Dariusz Ryszard Kijowski. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068623] (1).
Dobro wspólne - władza - korupcja : konflikt interesów w życiu publicznym / pod red. Ewy Popławskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-052257] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015167] (1).
Lists:
Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa / Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-050058] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018246] (1).
Obywatele Europy : integracja europejska w polskim życiu publicznym / pod red. Mateusza Fałkowskiego, Jacka Kucharczyka ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Mosty przez Atlantyk? : postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka, Piotra Macieja Kaczyńskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077709] (5).
  Copies available for hold on place: [M-097857] (1).
Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej / pod red. Tomasza Grzegorza Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099643] (1).
Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie = Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten / Jennifer Elrick, Justyna Frelak, Paweł Hut ; Instytut Spraw Publicznych ; [tł.: Dorota Fałkowska, Emilia Jaroszewska]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006. Other title: Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten.Availability: Copies available for hold on place: [M-098872] (1).
Polacy i Niemcy : wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101536] (1).
Polacy i Francuzi : wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Michał Warchala ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, [2006]. Availability: Copies available for hold on place: [M-101588] (1).
Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną / pod red. Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-050180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych : zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) / pod red. Tomasza Grzegorza Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Lists:
Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013 / red. Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Rozmowa czy konfrontacja? : protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007 / Jan Grzymski ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098008] (1).
Związki zawodowe na rozdrożu / Juliusz Gardawski ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-050054] (1).
Co warto, co należy zmienić? : poprawa jakości demokracji w Polsce / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Obywatel i Prawo : raport z realizacji trzeciej edycji Programu / pod red. Agaty Winiarskiej ; Instytut Spraw Publicznych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym : raport z badań / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101474] (1).
Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce : raport z badań / Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-014537] (1).
Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich / pod red. Tomasza Kaźmierczaka ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061449] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101530] (1).
Demokracja w Polsce 2007-2009 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Lists:

Powered by Koha