Your search returned 72 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w państwach UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046872] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Lists:
Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych / Ludwik Florek, Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-082261] (1).
Zatrudnienie Polaków za granicą, praca cudzoziemców w Polsce : informator dla Polaków - kandydatów do pracy za granicą, dla pracodawców zainteresowanych pracą cudzoziemców w Polsce / Edward Marek. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046394] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072256] (1).
Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy / Urszula Jeruszka (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087088] (1).
Mobilność zasobów pracy / Elżbieta Kryńska (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101703] (1).
Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / Stefan M. Kwiatkowski (red.) ; Henryk Bednarczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072711] (1).
Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie : w świetle reprezentatywnych badań ankietowych z 2000 r. / Waldemar Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072705] (1).
Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji : analiza porównawcza: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia / Elżbieta Kryńska, Halina Sobocka-Szczapa, Adam B. Czyżewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072710] (1).
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy Pocztowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072704] (1).
  Checked out (2).
Uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia, implikacje integracji z UE dla zatrudnienia i bezrobocia w Polsce / Eugeniusz Kwiatkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072702] (1).
Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006837] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072712] (1).
Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską / Zenon Wiśniewski (red.) ; Edward Dolny, Monika Maksym, Janusz Meller. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072701] (1).
Wpływ swobody przepływu usług na rynek pracy ; Wpływ swobody przepływu dóbr na rynek pracy w Polsce / Zofia Wysokińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006839] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072706] (1).
Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy : asymetria integracji? / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006835] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072709] (1).
Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy / Kazimierz W. Frieske. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006833] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072708] (1).
Koszty praca a rynek pracy / Stanisława Borkowska (red.) ; Adam B. Czyżewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006831] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072707] (1).
Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski / Stanisława Golinowska [et al.] ; [Instytut Polityki Społecznej UW]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072703] (1).
Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-021790] (1).
Modele reformy systemu emerytalno-rentowego i ścieżki dojścia : kolejny etap dyskusji. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039378] (1).
Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego : Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego Kopenhaga, 6-12 marca 1995 / [red. Barbara Olszewska] ; United Nations Development Programme. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Other title: Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, 6-12 March 1995.Availability: Copies available for loan: [M-097386] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010901] (1).
Kodeks Pracy Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej / Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; redaktor Zygmunt Jabłkowski ; tłumacz Wojciech Skibicki. Publisher: Warszawa: Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1974. Other title: Kodeks zakonov o trude RSFSR : oficial'nyj tekst.Availability: Copies available for hold on place: [M-008180] (1).
Kodeks pracy Niemieckiej Republiki Demokratycznej z dnia 16 czerwca 1977 r. / Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; komitet redakcyjny Mieczysław Kabaj [i 5 pozostałych] ; tłumaczył S. Pudlik ; weryfikacja: J. Wratny. Edition: Stan prawny z dnia 16 czerwca 1977 r.Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1978. Other title: Gesetzblatt der Deutchen Demokratischen Republik.Availability: Copies available for hold on place: [M-008181] (1).
Rozwiązanie stosunku pracy według prawa obowiązujacego w Wielkiej Brytanii / Barbara Skulimowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-008167] (1).
Europeizacja polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian Sanetra ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wydział Pawa Uniwersytetu w Białymstoku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar" : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046829] (6).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy / Barbara Skulimowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Edition: Stan prawny na dzień 30.04.1989 r.Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-070588] (1).
Z problematyki związków zawodowych i współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu : ujęcie prawnoporównawcze : praca zbiorowa / wstęp Jerzy Wratny. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-011594] (1).
Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w III edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac.: Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-004303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095453] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w IV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz ; rec. Stanisława Borkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Other title: Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport 2003.Availability: Copies available for loan: [M-004302] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095456] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w V edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz ; rec. Stanisława Borkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Other title: Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowoczesności, raport 2004.Availability: Copies available for loan: [M-007603] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095455] (1).

Powered by Koha