Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
O nowy kształt Europy : XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy / red. nauk. Jerzy Kłoczowski [oraz] Sławomir Łukasiewicz. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-100603] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067530] (1).
Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy / Grzegorz Hryciuk, Jarosław Stoćkyj ; [red. i tł. tekstu J. Stockiego z języka ukraińskiego Hubert Łaszkiewicz]. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-067502] (1).
Historia Ukrainy : od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / Natalia Jakowenko ; przeł. Ola Hnatiuk i Katarzyna Kotyńska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007274] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101817] (1).
Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. Jerzy Kłoczowski ; aut. t. Daniel Beauvois [et al.]. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007270] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101452] (1).
Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. Jerzy Kłoczowski ; aut. t. Natalia Aleksiun [et al.]. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007269] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101451] (1).
Trzy Europy / Jenő Szűcs ; przeł. Jan Maria Kłoczowski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995. Other title: Trois Europes.Availability: Copies available for loan: [M-067922] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089440] (1).
Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak ; przeł. Katarzyna Kotyńska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; 2000. Other title: Ìstorìâ Ukrajïny.Availability: Copies available for loan: [M-007273] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina : mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. : liczebność i rozmieszczenie - stosunki narodowościowe - polityka narodowościowa : materiały z międzynarodowej konferencji Samoindentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993 / red. nauk. Jan Skarbek. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092578] (3).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : materiały z międzynarodowej konferencji "Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Lublin, 3-4 października 1994 roku / red. nauk. Andrzej Miszczuk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-021229] (5).
Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej / Wojciech Lenarczyk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039674] (1).
Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795 : obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura / Andrzej Sulima Kamiński. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045053] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097942] (1).
Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Zdzisław Chlewiński, Bohdan Rożnowski, Zbigniew Zaleski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-068458] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088882] (1).
Od izolacji do integracji : Europa w hiszpańskiej myśli politycznej 1945-1995 / Jacek Gołębiowski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-053804] (1).
Emigracja z ZSRR i krajów postradzieckich do Izraela w latach 1989-2008 : zakres i oddziaływanie / Łukasz Jasina. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086581] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Francja wobec zjawiska imigracji z krajów muzułmańskich w latach 1968-2008 / Iwona Goral. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086574] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Warszawa : [s.n.], 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086448] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096284] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej : aspekty prawne i polityczne procesu akcesji / Tomasz Olejarz. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086241] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Stosunki Macedonii z Unią Europejską : starania o członkostwo / Paweł Olszewski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086237] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym - geneza i teraźniejszość / Andrzej Gil. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086233] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej : osiagnięcia, szanse, wyzwania / Paweł J. Borkowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin [etc.] : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086231] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Strategiczny trójkąt Rosja - Chiny - Indie : szanse i wyzwania w XXI wieku / Tomasz Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski. Publisher: Lublin ; Łódź ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086235] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Mołdawia - rara avis in terris? : charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych / Tomasz Kapuśniak, Michał Słowikowski. Publisher: Lublin ; Łódź : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086239] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej / Katarzyna Gelles. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086243] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki / Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv. Publisher: Lublin ; Lwów : Instytut Europy Środkowo-WSchodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086245] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza / Marcin Kosienkowski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for loan: [M-086583] (2).
  Copies available for hold on place: [M-064481] (1).
Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu : zarys problemu / Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086304] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Rumunii / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086293] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086300] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha