Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005 / aut. Łukasz Zwoliński ; red. nauk. Alina Sikorska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042743] (1).
Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Floriańczyka ; aut.: Andrzej Czyżewski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Other title: Program wieloletni 2005-2009.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097596] (1).
Wpływ dopłat bezpośrednich i innych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na polskie rynki rolno-spożywcze : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Gburczyka ; aut. Łucja Chudoba [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : raport 3 : praca zbiorowa / pod red. Romana Urbana ; aut. Jadwiga Drożdż [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Other title: Program wieloletni 2005-2009.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-007237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa / aut.: Jacek Kulawik, Justyna Ziółkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097594] (1).
Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Seremak-Bulge ; aut. Wiesław Dzwonkowski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-042760] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042745] (1).
Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE / [red. Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek, Iwona Szczepaniak ; tł. Witold Czartoryski ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097597] (1).
Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe. (2) / aut. Bożena Nosecka ; współpr. Anna Bugała, Janusz Mierwiński ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Other title: Program wieloletni 2005-2009.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042744] (1).
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza) / aut.: Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej / Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-109676] (1).
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich / red. Adam Wasilewski ; aut. Barbara Chmielewska [et. al] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha