Your search returned 474 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Publisher: Kraków : Impuls, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085221] (3).
  Checked out (2).
Prawa i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. Publisher: Kraków : "Impuls", 1995-1996. Availability: Copies available for loan: [M-046001] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087109] (1).
Prawa i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i średnich : praca zbiorowa. 2 / pod redakcją Ewy Stawowy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-048917] (2).
Wczesnoszkolna edukacja literacka / Bronisława Dymara. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087107] (1).
Odmiany myślenia o edukacji : praca zbiorowa / pod red. Joanny Rutkowiak. Publisher: Kraków : Impuls, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-087144] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Impuls, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-074829] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087146] (1).
Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 3, popr.Publisher: Kraków : Impuls, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046488] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014552] (1).
Współczesne teorie i nurty wychowania / Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2001. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003628] (3).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-078693] (1).
Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki ; rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk. Publisher: Kraków : Impuls, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049099] (2).
Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046441] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087123] (1).
Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003236] (3).
Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pr. zbior. pod red. Bronisławy Dymary. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. Publisher: Kraków : "Impuls", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068591] (1).
Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005385] (3).
Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-035102] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Młodzież pogranicza - "świnki" czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-038518] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Media, kultura popularna, edukacja / pod red. Witolda Jakubowskiego. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003587] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Współczesne teorie i nurty wychowania / Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Impuls, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045691] (2).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003960] (5).
Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003333] (5).
Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-049274] (2).
Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. Edition: Wyd. 5 poszerz. i zm.Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046521] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. Publisher: Kraków : Impuls, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045692] (2).
Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym / Urszula Ostrowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046554] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087142] (1).
Obszary uczenia się w przyszłości : perspektywy pedagogiki humanistycznej / Heinrich Dauber ; red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek ; [tł. Janusz Marnik, Mirosława Wawrzak-Chodaczek]. Publisher: Kraków : Impuls, [2001]. Other title: Lernfelder der Zukunft.Availability: Copies available for loan: [M-046555] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086995] (1).
Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003124] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107756] (1).
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic / Lucyna Kopciewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych / Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046544] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha