Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Labour market flexibility in the wake of EU accession / Marek Bednarski [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-071949] (1).
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-081081] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010 / Kryńska Elżbieta, Jadwiga Suchecka, Bogdan Suchecki. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089192] (1).
Stymulacja ruchliwości pracowniczej : metody i instrumenty / Elżbieta Kryńska (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097960] (1).
Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Rozwój ekonomiczny regionów, rynek pracy, procesy migracyjne : Polska, Czechy, Niemcy / Stanisława Golinowska (red.) ; aut.: Stanisława Golinowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089537] (1).
Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm / red. oprac. Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy osób niepełnosprawnych, sytuacje klęsk żywiołowych / Bożena Kołaczek, Janusz Kowalski. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089194] (1).
Rozwój ruchu produktywności w Polsce : wizja nowej kultury pracy / Jerzy A. Donarski. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072540] (1).
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / Stanisława Borkowska (red.) ; [aut.] Stanisława Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Wynagrodzenie godziwe : koncepcja i pomiar / Stanisława Borkowska (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089244] (1).
Badanie rynku wynagrodzeń : problemy metodologiczne / Marta Juchnowicz (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Badanie bezrobocia długotrwałego / Mieczysław Kabaj (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072902] (1).
Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych / Tadeusz Kowalak ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-005792] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088893] (1).
Lists:
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Pojęcie zakładu pracy jako podmiotu zatrudniającego / Zbigniew Hajn. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1988. (1989). Availability: Copies available for hold on place: [M-012199] (1).
Edukacja zawodowa a rynek pracy / Stanisława Borkowska (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045889] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087372] (1).
Instytucje stosunku pracy w kodeksie pracy : charakterystyka i próba wykładni / [przedm. Wacław Szubert]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-008064] (1).
Ubezpieczenia społeczne w krajach socjalistycznych / Helena Góralska, Aleksandra Wiktorow. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1987 (1988). Availability: Copies available for hold on place: [M-011599] (1).
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego / Mirosław Włodarczyk. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-011592] (1).
Uprawnienia urlopowe związane z opieką nad małym dzieckiem / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-011588] (1).
Podstawa wymiaru składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-011591] (1).
Organizacja i funkcjonowanie służby pracowniczej / Janusz Szybiak. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-011589] (1).
Systemy dokształcania i doskonalenia pracowników w dziewięciu krajach / Maria Jakubowicz. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-011605] (1).
Wypowiedzenie umowy o pracę : analiza porównawcza stanu prawnego w wybranych krajach europejskich / Barbara Skulimowska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-011603] (1).
Doskonalenie systemu rentowo-emerytalnego : uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne / Michał Winiewski. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-011604] (1).
Kodeks pracy w praktyce : pierwsze doświadczenia i problemy / [wstęp Wacław Szubert]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-011590] (1).
Sytuacja życiowa i potrzeby ludności starszej / Helena Balicka-Kozłowska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-011598] (1).
Zróżnicowanie systemów emerytalnych i rentowych w Polsce / Hubert Mikołajczyk. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-011585] (1).

Powered by Koha