Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rocznik Statystyki Międzynarodowej / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1967-. Other title: International Statistics Yearbook.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1368] (11).
Statystyczna panorama gmin i województw w mapach : [opracowanie eksperymentalne] / Główny Urząd Statystyczny. Departament Informacji. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-071758] (1).
Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki / pod red. Ewy Frątczak, Zbigniewa Strzeleckiego, Janusza Witkowskiego ; Polskie Towarzystwo Demograficzne. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-089188] (1).
Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych : raport z badania modułowego przeprowadzonego w sierpniu 1993 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności / Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Dochodów Ludności. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Dochodów Ludności, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-071772] (1).
Podstawowe informacje o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w 1993 r. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-009953] (1).
Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny - Departament Wydawnictw, 1970-2017. Other title: Forestry ... | Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Leśnictwo w ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-118] (6).
Turystyka w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1995-. Other title: Tourism in....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-127] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-127] (13).
Handel Zagraniczny... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Handlu. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1991-. Other title: External Trade | Foreign Trade.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-95] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-95] (12).
Polska wśród krajów europejskich : 1950-1970 / red. Eugenia Krzeczkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-028611] (1).
Polska 1987 : dane statystyczne. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-029443] (1).
Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1992 / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-029921] (1).
Bezrobocie Rejestrowane w Polsce / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-2000. Other title: Registered Unemployment in Poland.Availability: Copies available for hold on place: [CA-81] (11).
Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski ... / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-. Other title: Labour Force Survey in Poland ... | Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w Latach ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-249] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-249] (17).
Turystyka i Wypoczynek w Gospodarstwach Domowych w ... R. / [zespół red. Wydział Statystyki Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej i Turystyki] ; Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Usług. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1361] (3).
Wewnetrzne migracje ludności do miast i aglomeracji miejskich / oprac. Tadeusz Stpiczyński ; Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-033720] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033719] (1).
Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć / [aut. Grzegorz Kacperczyk ; współpr. Hanna Mikołajuk et al.] ; Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarczej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-036001] (1).
Zmiany Strukturalne Grup Podmiotów Gospodarki Narodowej w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1994-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1057] (4).
Rolnictwo w ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Ekonomiki i Planowania, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1976-. Other title: Rolnictwo w ... | Agriculture in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-266] (6).
Rocznik Statystyczny Województw / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1991-. Other title: Statistical Yearbook of the Regions - Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-362] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-362] (21).
Nauka i Technika w ... R. / Główny Urząd Statystyczny ; Marek Korona. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-2004, 2012-. Other title: Science and Technology in Poland in... | Science and Technology in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-994] (6).
Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń / [Maria Basta et al.] ; Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarczej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-099151] (1).
Historia Polski w liczbach. T. 1, Państwo, społeczeństwo / zespół redakcyjny Franciszek Kubiczek, Andrzej Jezierski, Andrzej Wyczański, Juliusz Łukasiewicz, Cezary Kuklo, Halina Dmochowska, Cecylia Leszczyńska, Andrzej Radźko, Wanda Bohdanowicz, Grażyna Szydłowska ; publikację opracowali Andrzej Wyczański, Cezary Kuklo, Juliusz Łukasiewicz, Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska ; Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-075102] (1).
Mały Rocznik Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1930-1939. Online Access: R. 2 (1931), R. 6 (1935)-R. 8 (1937), R. 10 (1939) Availability: Copies available for hold on place: [CA-1138] (1).
Mały Rocznik Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1958-1999. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1140] (13).
Miasta w Liczbach / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1999-. Other title: Basic Urban Statistics.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-365] (5).

Powered by Koha