Your search returned 117 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kultury pozaeuropejskie i globalizacja : zderzenia / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-065890] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095519] (1).
Krótka encyklopedia USA / Maksymilian Berezowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-092473] (2).
  Copies available for hold on place: [M-100013] (1).
Konstytucje polskie : 1918-1998 / [oprac.] Tadeusz Mołdawa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015 : Polska w Unii Europejskiej : konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 25-26 czerwca 2002 r. = Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 / Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2002. Other title: Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 | Polska w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-006700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089018] (1).
Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : przebieg prac parlamentarnych / Ryszard Chruściak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074443] (1).
W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego : dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP / Stanisław Gebethner ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039295] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja RP : oczekiwania i nadzieje : materiały z konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996 r. : pod patronatem marszałka sejmu RP Józefa Zycha / pod red. nauk. Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-013467] (1).
Europa Środkowa 2005 : perspektywy rozwoju / [aut.] Grzegorz Gorzelak [et al.] ; Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN ; Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-022289] (1).
W perspektywie roku 2010 / Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-022268] (1).
Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich : gospodarka odpadami / Anna Streżyńska ; [Biuro Doradztwa Prawnego Kulesza i Kamiński s.j.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
U podłoża globalnych zagrożeń : dylematy rozwoju / pod red. Jana Daneckiego i Marii Daneckiej ; [George Aseniero et al.] ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005774] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101522] (1).
Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską : (stan i perspektywy rozwoju) / Marcin Bodio ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092029] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Metafory polityki / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kultura i sztuka islamu / Janusz Danecki. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007318] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095522] (1).
Mały leksykon systemów politycznych : [Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Unia Europejska, Wielka Brytania, Włochy] / Tomasz Goduń [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006344] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-117155] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rynek Pracy : miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1991-2006, 2015-2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-566] (3).
Systemy polityczne wybranych państw / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Leksykon polskiego dziennikarstwa / Elżbieta Ciborska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów = Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective / pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Other title: Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective.Availability: Copies available for hold on place: [M-087132] (1).
Irak : religia i polityka / Marek M. Dziekan. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
System medialny Francji / Bartłomiej Golka. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-088202] (1).
Przyszłość państwa a gospodarka : studia nad możliwymi kierunkami zmian w roli państwa w gospodarce przyszłości = The future of state and the economy / [tekst przygotowali do druku: Bogdan Penconek, Elżbieta Swoboda, Anna Zawadzka] ; Komitet Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Other title: Future of state and the economy.Availability: Copies available for loan: [M-078291] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042764] (1).
Przyszłość : świat - Europa - Polska : biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk / Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2005-2017. Other title: Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" | Future : world, Europe, Poland.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-191] (6).
Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa / Izabela Malinowska ; [Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego]. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-112536] (1).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej / Sławomir Redo. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 roku.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095649] (1).
Partycypacja polityczna w internecie : studium politologiczne / Daniel Mider. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092458] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101490] (1).

Powered by Koha