Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Niemcy - droga do normalności : polityka zagraniczna RFN od wojny o Kuwejt do wojny o Kosowo / Wojciech Pięciak ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Towarzystwo "Więź" : na zlec. Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092052] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Stosunki polsko-ukraińskie : raport / Antoni Zdzisław Kamiński, Jerzy Kozakiewicz ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-067520] (1).
Polska - Niemcy 2000 = Deutschland - Polen 2000 / [red. Marek A. Cichocki ; tł. na jęz. niem.: Siegfried Schmidt]. Publisher: [Warszawa] : Centrum Stosunków Międzynarodowych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Auswärtiges Amt Republiki Federalnej Niemiec, [ca 2000]. Other title: Deutschland - Polen 2000 | Polska - Niemcy dwa tysiące.Availability: Copies available for loan: [M-086566] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028397] (1).
Nowy członek "starego" sojuszu : Polska jako nowy aktor w euroatlantyckiej polityce bezpieczeństwa / pod red. Olafa Osicy i Marcina Zaborowskiego ; [tł. Michał Czernuwszczyk (z ang.), Piotr Buras (z niem.)] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093525] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rosja 1996 - przełom czy kontynuacja? / Andrzej Ananicz, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Bartłomiej Sienkiewicz ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-051872] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073785] (1).
Polska i Ukraina w latach dziewięćdziesiątych : podstawy i płaszczyzny współpracy : wybór materiałów z konferencji polsko-ukraińskiej (25-26 listopada 1996) / pod red. Marka Całki ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086184] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089415] (1).
NATO : koncepcja bezpieczeństwa w XXI wieku / Ronald D. Asmus ; [oprac. i red.: Marek A. Cichocki, Bartosz Jałowiecki] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-056144] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043952] (1).
Porwanie Europy / Marek A. Cichocki. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka ; Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051175] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Raport Polska - Rosja : niezgoda i współpraca / Przemysław Grudziński ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088914] (1).
Polsko-Niemiecko-Amerykańskie Forum Bezpieczeństwa 1997 : dokumentacja / [oprac. i red. Olaf Osica]. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051873] (1).
Wojna, pokój czy uspokajanie? : współczesne dylematy użycia siły zbrojnej / Jerzy Kranz ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Other title: Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej.Availability: Copies available for loan: [M-083421] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Wymiar wschodni polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej / [red. merytoryczna: Antoni Podolski, Christine Normann, Przemysław Jaroń] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080345] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Transformacja NATO : polska i regionalna perspektywa : międzynarodowa konferencja, Warszawa, marzec 2008 / [red. merytoryczna Andrzej Bobiński, współpr. Katarzyna Szajewska, Andrzej Lisiecki-Żurowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-088964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Polska i Rosja : strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu / pod red. Agnieszki Magdziak-Miszewskiej ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : na zlec. Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych : Towarzystwo "Więź", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092349] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075715] (1).
Unia Europejska bliżej / [red. merytoryczna Antoni Podolski ; współpr. red. Przemysław Jaroń, Michał Safianik] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-083553] (1).
  Copies available for hold on place: [M-110002] (1).
NATO Summit 2008 : transforming NATO : Polish and regional perspective : International Conference, Warsaw, March 2008 / [supervising ed. Andrzej Bobiński, cooperation: Katarzyna Szajewska, Andrzej Lisiecki-Żurowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2008. Other title: Transforming NATO 2008.Availability: Copies available for hold on place: [M-053808] (1).
Podział kompetencji w rozszerzonej Unii Europejskiej / pod red. Tomasza Paszewskiego ; Centrum Stosunków Międzynarodowych ; [tł. Tomasz Paszewski i Jakub Wądołowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083533] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063925] (1).
Polska i Niemcy po wyborach : drogi skutecznej współpracy : XII Forum Polsko-Niemieckie, grudzień 2005 / pod red. Tomasza Dąbrowskiego i Sabiny Wölkner. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych ; Berlin : Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, 2006. Other title: XII Forum Polsko-Niemieckie.Availability: Copies available for loan: [M-064495] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Ukraina, Białoruś, Rosja : wybory naszych sąsiadów / [red. merytoryczna Maria Wągrowska ; tł. Michał Piotrowski, Zofia Gadzińska, Wioletta Sawicka] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
NATO : challenges and tasks ahead : international conference, Warsaw, March 2009 / [supervising ed. Eugeniusz Smolar ; coop.: Katarzyna Szajewska, Andrzej Bobiński]. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2009. Other title: North Atlantic Treaty Organization | Challenges and tasks ahead.Availability: Copies available for hold on place: [M-086607] (1).
Rosja 2000 : koniec i początek epoki? / pod red. Agnieszki Magdziak-Miszewskiej ; [tł. Agnieszka Magdziak-Miszewska, Ewa Kornowska-Michalska, Irena Lewandowska] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2000. Other title: Rosja dwa tysiące.Availability: Copies available for hold on place: [M-091667] (1).
Władza a społeczeństwo : Białoruś 1991-1998 / Siergiej Owsiannik, Jelena Striełkowa ; tł. Ewa Kornowska-Michalska. Publisher: Warszawa : "Presspublica" : Centrum Stosunków Międzynarodowych, 1998. Other title: Białoruś 1991-1998.Availability: Copies available for hold on place: [M-093371] (1).
Ukraine, Belarus, Russia - our neighbors' choices / [ed. of this vol. Philip Earl Steele ; transl. Michał Piotrowski, Agnieszka Kreczmańska] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-096869] (1).
Europa uda się wspólnie? : polska polityka europejska w okresie przewodnictwa Niemiec w UE / Piotr Buras ; [tł. Susanne Kramer-Drużycka]. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097224] (1).
Migration and human trafficking - challenges for south eastern European region / ed. by Krystyna Iglicka ; [coop. Katarzyna Gmaj] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych, [The German Marschall Fund of the United States]. Publisher: Warsaw : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-098092] (1).
Polska - Niemcy: partnerstwo dla Europy? : interesy, opinie elit, perspektywy / Piotr Buras ; współpr. Bartłomiej Nowak oraz Anna Dzieszkowska i Jędrzej Trojanowski. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Lists:
Agencja Praw Podstawowych - opinie z nowych państw członkowskich i Niemiec / [red. merytoryczna Antoni Podolski, Przemysław Jaroń ; tł. Konrad Szmerdt] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-103919] (1).

Powered by Koha