Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej : zagadnienia systemowe / [red. t.: Michał Królikowski, Wojciech Odrowąż-Sypniewski]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Postępowanie przed KOK.Availability: Copies available for loan: [M-079055] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040003] (1).
Polityka mieszkaniowa / [red. t. Ewa Karpowicz ; aut. Mirosław Gwiazdowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Status posła. Cz. 2, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Irena Galińska-Rączy]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for loan: [M-063930] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne / redaktor tomu Wojciech Odrowąż-Sypniewski. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-061669] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Świadczenia poselskie w różnych krajach / [ red. tomu: Zofia Szpringer] ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049916] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049881] (1).
Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych / [red. tomu Ewa Karpowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049917] (1).
Status posła do Parlamentu Europejskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049918] (1).
Ochrona przyrody / [red. tomu Mirosław Gwiazdowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE. T. 1 / [red. t. Monika Korolewska]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-063931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE. T. 2 / [red. t. Monika Korolewska]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-063932] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Status posła. Cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Janusz Mordwiłko et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Polityka energetyczna / pod red. Mirosława Sobolewskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dzieci z grup ryzyka / pod red. Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Społeczeństwo informacyjne / pod red. Doroty Grodzkiej. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-105713] (1).
Zasada równości i zasada niedyskryminacji / pod red. Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wybrane problemy systemów wyborczych / pod red. Dobromira Dziewulaka. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce / pod red. Bożeny Kłos i Doroty Stankiewicz. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka klimatyczna / pod red. Mirosława Sobolewskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Starzenie się społeczeństwa polskiego / pod red. Grzegorza Ciury i Wojciecha Zgliczyńskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Finanse Unii Europejskiej / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-084909] (1).
Infrastruktura - uwarunkowania rozwoju / pod red. Mirosława Gwiazdowicza i Jacka Krzaka. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085616] (1).

Powered by Koha