Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tolerancja i nietolerancja : (wybrane zagadnienia)/ [pod red. Roberta Borkowskiego]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093060] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101592] (1).
Polskie uchodźstwo polityczne : socjaliści na emigracji w latach 1956-1990 / Anna Siwik. Publisher: Kraków : Abrys, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Kontrola cywilna nad służbami specjalnymi III Rzeczypospolitej (1989-1999) : zagadnienia politologiczno-prawne / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Abrys, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Czynności operacyjno-rozpoznawcze : regulacje prawne / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068499] (1).
Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej / Marta Grzybowska. Publisher: Kraków : Abrys, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-022261] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086840] (1).
Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych : szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej i Europy Środkowej / [aut.] Jacek Czajowski [et al.]. Publisher: Kraków : Abrys, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-013471] (1).
Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej / [red. nauk. Jacek Czajowski, Marian Grzybowski]. Publisher: Kraków : "Abrys", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-013531] (1).
Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947. T. 1 / Lucyna Kulińska. Publisher: Kraków : Abrys, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101778] (1).
Ewolucja polskich służb specjalnych : wybrane obszary walki informacyjnej : (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003) / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2005. Other title: Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [aut. Ryszard Borowiecki et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095500] (1).
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard Borowiecki [et al.]. ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo ABRYS, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. Other title: Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Scientific Society for Organization and Management : at the centennial of Polish scientific organization and management / Scientific Society for Organization and Management, European Management Association - CECIOS. Publisher: Warsaw : Scientific Society for Organization and Management ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-053622] (1).
Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej : założenia, uwarunkowania i efekty współpracy / Ewa Szczepankiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063916] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Człowiek, etyka, polityka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-090329] (1).
Ekoetyki : kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku/ Ignacy Stanisław Fiut. Publisher: Kraków : Abrys, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-102185] (2).
  Copies available for hold on place: [M-102183] (1).

Powered by Koha