Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka zagraniczna RP : 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. Publisher: Warszawa : Askon : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2002. Other title: Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej, 1989-2002..Availability: Copies available for loan: [M-054262] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Historia Chin i Tajwanu / Roman Sławiński ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Askon, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-048140] (16).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Szkoła Chicago : spór o dialog międzykulturowy / Stanisław Tokarski. Publisher: Warszawa : Askon : ZKP PAN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038468] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101417] (1).
Arabia Saudyjska / Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : "Askon" 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034773] (9).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Globalizacja a tożsamość / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Askon, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003544] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101581] (1).
Współczesny ruch odnowy islamu : w poszukiwaniu własnej tożsamości kulturowej / Anna Mrozek-Dumanowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079548] (4).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta / Jacek Pałkiewicz. Publisher: Warszawa : Askon, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005727] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088873] (1).
Vademecum organizacji europejskich : (angielsko-polskie) / Jacek Gajewski, Krzysztof Szczepanik. Publisher: Warszawa : Wydaw. ASKON, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
O dialogu cywilizacji czyli O potrzebie akceptowania innych / Milad Hanna ; wybór i tł. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Publisher: Warszawa : ASKON, 2004. Other title: Kubul al-achar, | Seven pillars of the Egyptian civilization.Availability: Copies available for loan: [M-068174] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101413] (1).
Arabia Wschodnia : od czasów najdawniejszych do XII w. / Jerzy Zdanowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Askon", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034778] (6).
  Copies available for reference: [CZ 94(3)] (1).
Problemy badawcze politologii w Polsce. [1] / red. naukowa Marek J. Malinowski, Marceli Burdelski, Rafał Ożarowski ; Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii WNS. Publisher: Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wydaw. Naukowe ASKON, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006042] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097644] (1).
Europa i piąte poszerzenie : Unia Europejska dla przyszłości = Europe and the fifth enlargement : European Union for the future / red nauk. Maria Dunin-Wąsowicz ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Askon, 2004. Other title: Europe and the fifth enlargement.Availability: Copies available for loan: [M-010165] (4).
  Copies available for hold on place: [M-097702] (1).
Stosunki międzynarodowe : historia, regiony, polityka / red. nauk. Piotr Czachorowski, Rafał Ożarowski. Publisher: Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wydaw. Naukowe Askon, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023870] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067537] (1).
Dyplomacja Polski, 1918-2005 : struktury organizacyjne / Krzysztof Szczepanik. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uzup.Publisher: Warszawa : ASKON, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104547] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Od Londynu do Waszyngtonu : NATO w latach dziewięćdziesiątych / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa : " Askon", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-075995] (1).
Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie) / Urszula Burda, Jacek Gajewski, Krzysztof Szczepanik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Askon, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088644] (1).
Islam a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092726] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108615] (1).
Lists:
Uniwersalizm praw człowieka : idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich : materiały z konferencji Warszawa, 18-19 maja 1998 / red. nauk. Karin Tomala ; [aut. Anna Barska et al.] ; Friedrich Ebert Stiftung , Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów Pozaeuropejskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Askon", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086606] (1).
  Copies available for hold on place: [M-050921] (1).
Tamte lata : wojna - okupacja - powstanie 1939-1945 / [red. Hanna Kościelecka]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich : Askon, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-051812] (1).
Polska w procesie integracji i bezpieczeństwa europejskiego / praca pod redakcją naukową Krzysztofa Jaźwińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Askon, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089022] (1).
Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna : nurt Braci Muzułmanów / Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091674] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Nowoczesne Indie : wyzwania rozwoju / Stanisław Tokarski, Surender Bhutani. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Islam i jego odnowa : na przykładzie krajów arabskich, Turcji i Iranu / Anna Mrozek-Dumanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Askon, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku / Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Askon Sp. z o.o., 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku : anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy / Małgorzata Szupejko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Askon, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-093479] (1).
Wyrok na miasto : wypędzenie, rabunek, zagłada / Stanisław Kopf. Publisher: Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945" : Askon, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-093477] (1).
Obraz niewolnictwa w piśmiennictwie hausa i w relacjach podróżników / Mariusz Kraśniewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Maraton / Ryszard Kulesza. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Askon : Attyka, cop. 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 94(3)] (1).

Powered by Koha