Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. Edition: Wyd. 4. [stan prawny na dzień 15 sierpnia 2000 r.].Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-032049] (8).
  Copies available for hold on place: [M-030699] (1).
  Checked out (3).
Polski rynek walutowy w praktyce : produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym / Jacek Zając. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Warszawa : K. E. Liber, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-032073] (5).
Wycena spółek : metody i narzędzia efektywnej wyceny / Bradford Cornell ; tł. Piotr Kazimierski. Publisher: Warszawa : K. E. Liber, 1999. Other title: Corporate valuation.Availability: Copies available for hold on place: [M-089190] (1).
  Checked out (1).
Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych : wprowadzenie / Nick Battley ; [tł.: Rafał Milczarski]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 1998. Other title: Introduction to commodity futures and options.Availability: Copies available for loan: [M-044912] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089408] (1).
Opcje giełdowe / David Ford ; [tł. Piotr Kazimierski]. Publisher: Warszawa : K. E. Liber, 1997. Other title: Investor's guide to traded options.Availability: Copies available for loan: [M-007076] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089572] (1).
Sztuka wyboru akcji : dziesięć skutecznych sposobów / Richard Koch ; [tł.: Piotr Grauer, Jakub Kluziński]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 1996. Other title: Selecting shares that perform.Availability: Copies available for hold on place: [M-039735] (1).
  Checked out (1).
Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych : [metody i modele] / Dariusz Gątarek, Robert Maksymiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-007075] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089577] (1).
Historia administracji / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-014823] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia ustroju państw Zachodu : zarys wykładu / Marek Wąsowicz. Publisher: Warszawa : Liber, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068336] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Merton Miller o instrumentach pochodnych / Merton Miller ; [tł. Artur Migdał]. Publisher: Warszawa: K.E.Liber, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089568] (1).
Fuzje i przejęcia : jak skutecznie przeprowadzić transakcję / Jeffrey C. Hooke ; [tł. Karol Półtorak, Karol Tokarczyk]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 1998. Other title: M&A : a practical guide to doing the deal.Availability: Copies available for hold on place: [M-089198] (1).
Pokonać rynek : skuteczne inwestowanie na rynku akcji / Brian J. Millard ; [tł. Artur Migdał]. Publisher: Warszawa : K. E. Liber, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089573] (1).
Spekulacja : podejście strategiczne / Will Slatyer ; [tł. Piotr Grauer, Jakub Kluziński]. Publisher: Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 1998. Other title: Speculative.Availability: Copies available for hold on place: [M-089601] (1).
Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów : praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka / Robin Kendall ; [tł. Marcin Sieczyk]. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Other title: Risk management for executives.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Liber, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-058694] (4).
Instrumenty pochodne : narzędzie podejmowania decyzji finansowych / George Crawford, Bidyut Sen ; [tł. Piotr Grauer, Jakub Kluziński]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 1998. Other title: Derivatives for decision makers.Availability: Copies available for loan: [M-007078] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089242] (1).
Tajniki finansów : praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów / London Business School, The Wharton School University of Pensylwania, The University of Chicago Graduate School of Business ; [tł. z ang. Marcin Sieczyk]. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Other title: Mastering finance.Availability: Copies available for hold on place: [M-089533] (1).
Wstęp do inwestowania / Herbert B. Mayo ; [tł. Jakub Kluziński, Tomasz Jurewicz, Paweł Piętowski ; red. nauk. Piotr Grauer]. Publisher: Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 1997. Other title: Investments : an introduction.Availability: Copies available for hold on place: [M-101887] (1).
Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Piotr Winczorek. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-048307] (2).
Źródła prawa pracy / red. Ludwik Florek. Publisher: Warszawa : "Liber", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Mała Konstytucja : Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym oraz przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 utrzymane w mocy na podst. art. 77 tej ustawy ; Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucki Rzeczypospolitej Polskiej / [przygot. tekstu: Krzysztof Gutowski]. Edition: Stan prawny 2 października 1995.Publisher: Warszawa : Liber, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wstęp do nauki o państwie / Piotr Winczorek ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Edition: Wyd. 4 (zm.).Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-104753] (4).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
  Checked out (2).
Dyskusje konstytucyjne / Piotr Winczorek. Publisher: Warszawa : "Liber", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000444] (1).
Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / pod red. Leszka Garlickiego ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049168] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wstęp do nauki o państwie / Piotr Winczorek. Edition: Wyd. 2 zm. [i.e. 3 (zm.)].Publisher: Warszawa : Liber, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-021284] (1).
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego / oprac. Janusz Mordwiłko. Edition: Wyd. 10 (zm.), stan prawny: 1 września 2005.Publisher: Warszawa : "Liber", 2005. Other title: Konstytucja : wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-023058] (15).
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Liber, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-017508] (15).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049086] (6).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Dobra organizacja : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Janet Brigham [i.e. Bigham] Bernstel, Stephen Windhaus ; [tł. Magdalena Jońska]. Publisher: Warszawa : K. E. Liber, 2001. Other title: Ten minute guide to getting organized.Availability: Copies available for loan: [M-070752] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095399] (1).

Powered by Koha