Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania karnego i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z wprow. Jana Grajewskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red.: Barbara Porzecka, Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 11, stan prawny październik 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KPK - Kodeks postępowania karnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-030607] (1).
Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 5. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne teksty prawne.Availability: Copies available for loan: [M-109708] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109919] (1).
Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 15. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-082478] (2).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 17, stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KC KPC KRO.Availability: Copies available for loan: [M-090449] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107555] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 8. wyd., stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for hold on place: [M-027010] (1).
Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim ; Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych ; Przepisy ogólne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. Edition: 2 wyd., stan prawny: maj 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: PrBank - Prawo bankowe, NBP - Ustawa o Narodowym Banku Polskim, BankHipU - Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Przepisy ogólne | PrBank, NBP, BankHipU, Przepisy ogólne.Availability: Copies available for loan: [M-056604] (1).
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych, KRSU - Krajowy Rejestr Sądowy, SEU - Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej | KSH, KRSU, SEU.Availability: Copies available for hold on place: [M-107580] (1).
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 5 wyd., stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych, KRSU - Krajowy Rejestr Sądowy, MSiGU - Monitor Sądowy i Gospodarczy, PrUpN - Prawo upadłościowe i naprawcze | KSH, KRS, MSiGU, PrUpN.Availability: Copies available for loan: [M-084448] (1).
Prawo Internetu : teksty jednolite / wraz z wprow. Przemysława Polańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 11. wyd., stan prawny: sierpień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KC Kodeks cywilny. KPC Kodeks postępowania cywilnego. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy. KSCU Koszty sądowe cywilne | KC, KPC, KRO, KSCU.Availability: Copies available for loan: [M-103413] (2).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / [red. Aneta Flisek]. Edition: 4. wyd., stan prawny: grudzień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KPA, EgzAdmU, PostAdmU | KPA - Kodeks postępowania administracyjnego, EgzAdmU - Postępowanie egzekucyjne w administracji, PostAdmU - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 7. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for loan: [M-022465] (1).
Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim ; Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych ; Przepisy ogólne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 3 wyd., stan prawny: grudzień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: PrBank - Prawo bankowe, NBP - Ustawa o Narodowym Banku Polskim, BankHipU - Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Przepisy ogólne | PrBank, NBP, BankHipU, Przepisy ogólne.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Kodeks pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy : akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 5. wyd., stan prawny: luty 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KP - Kodeks pracy, PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy | KP, PIP, BHP.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Europejskie prawo pracy / wraz z wprowadzeniem prof. dr. hab. Ludwika Florka oraz indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 1. wyd., stan prawny: styczeń 2009 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Prawo Unii Europejskiej : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem dr Ewy Skibińskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red.: Aneta Flisek]. Edition: 3 wyd., stan prawny: styczeń 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060218] (9).
Kodeks pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: luty 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KP - Kodeks pracy, PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, PZiIRPU - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy | KP, PIP, PZiIRPU.Availability: Copies available for hold on place: [M-078046] (1).
Prawo administracyjne 2008/2009 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: wrzesień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-064047] (1).
Prawo cywilne 2008 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek i Aleksandra Dróżdż]. Edition: Stan prawny: styczeń 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-064046] (1).
Prawo Unii Europejskiej : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Skibińskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red.: Aneta Flisek]. Edition: 5 wyd., stan prawny: 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067429] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne 2009 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: marzec 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-067407] (1).
Europejskie prawo spółek : teksty jednolite / wraz z wprow. Adama Opalskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2011 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek]. Edition: 17 wyd., stan prawny: styczeń 2012 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU oraz inne akty prawne | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks cywilny i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 32. wyd., stan prawny: 1 września 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: KC Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-103411] (1).
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 16. wyd., stan prawny: 15 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych, KRSU - Krajowy Rejestr Sądowy, MSiGU - Monitor Sądowy i Gospodarczy, PrUpadNapr - Prawo upadłościowe i naprawcze | KSH, KRSU, MSiGU, PrUpadNapr.Availability: Copies available for loan: [M-107579] (1).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy : [przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 18. wyd., stan prawny: maj 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW.Availability: Copies available for loan: [M-084950] (1).
Kodeks wykroczeń i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Tomasza Grzegorczyka oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 12. wyd., stan prawny: październik 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KW - Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające.Availability: Copies available for loan: [M-090444] (2).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 24, stan prawny: wrzesień 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Other title: KPA : Kodeks postępowania administracyjnego [...].Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks spółek handlowych i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red.: Aneta Flisek]. Edition: 22. wyd., stan prawny: 12 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks cywilny i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 28. wyd., stan prawny: wrzesień 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KC Kodeks cywilny.Availability: Copies available for hold on place: [M-090448] (1).

Powered by Koha