Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementy socjologii przestrzeni w badaniach empirycznych / Anna Rębowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-101498] (1).
Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076712] (8).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Anna Winiarczyk - Raźniak, Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-082659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1).
Lists:
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086151] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Polityka (re)prezentacji : studia i szkice o kulturze medialnej / Agnieszka Ogonowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108628] (1).
Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - nowe tendencje / Celestyna Grzywniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090007] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014543] (1).
Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090010] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090036] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała Śliwy i Magdaleny Mikołajczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107349] (1).
Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010 / pod red. Krzysztofa Łabędzia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-110753] (1).
Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce : na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia / Barbara Kurowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117474] (1).
  Copies available for reference: [M-117475] (2).
Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki / redakcja: Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117557] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej : przedsiębiorczość, neuroedukacja, międzykulturowość / Barbara Nawolska, Bożena Pawlak, Ewa Żmijewska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117583] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
E-learning akademicki : perspektywa humanistyczna / Anna Turula. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-117604] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Lists:

Powered by Koha