Your search returned 123 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Trybunał Konstytucyjny a proces karny / Barbara Nita. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046640] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044994] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Lists:
Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-106375] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112549] (1).
Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii / Krzysztof Krajewski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Szkice z prawa Unii Europejskiej. T. 1, Prawo instytucjonalne / pod red. Eugeniusza Piontka i Anny Zawidzkiej. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Other title: Prawo instytucjonalne.Availability: Copies available for loan: [M-041388] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039396] (1).
Szkice z prawa Unii Europejskiej. T. 2, Prawo materialne / pod red. Eugeniusza Piontka i Anny Zawidzkiej. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Other title: Prawo materialne.Availability: Copies available for loan: [M-041389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039395] (1).
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na 21 stycznia 2002 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-059223] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095686] (1).
Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Paweł Borszowski. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-040857] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej / Izabela Nowicka. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095644] (1).
  Checked out (2).
Zabójca zawodowy i na zlecenie / Zbigniew Lasocik. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
  Checked out (1).
Dobra osobiste osób prawnych / Agnieszka Kubiak-Cyrul. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-063322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym / Włodzimierz Wróbel. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-054291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym / Przemysław Konieczniak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy / Leszek Mitrus. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002849] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym / Ewa Kowalewska-Borys. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-050953] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041354] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej / Wojciech Paczuski. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080665] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095708] (1).
Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Małgorzata Wąsek-Wiaderek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075849] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym / Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047034] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Cezary Kulesza. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Other title: Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym....Availability: Copies available for loan: [M-047013] (1).
  Copies available for hold on place: [M-096899] (1).
Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym / Wojciech Sych. Edition: Stan prawny na 28 lutego 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075694] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Świadek incognito w polskim procesie karnym / Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003133] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności : (wybrane problemy) / Piotr Tuleja. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Other title: Stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zasady jej nadrzędności.Availability: Copies available for loan: [M-041308] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce / Marianna Korcyl-Wolska. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-074923] (2).
  Copies available for hold on place: [M-069904] (1).
Statuty jednostek samorządu terytorialnego : regulacje europejskie i amerykańskie = Local government charters : european and american regulations / pod red. Wiesława Kisiela ; aut. Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Other title: Local government charters : european and american regulations.Availability: Copies available for loan: [M-040862] (16).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo do prywatności a interes publiczny / Arwid Mednis. Edition: Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-102826] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wykładnia w prawie administracyjnym / Wojciech Jakimowicz. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002846] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego : problematyka prawna / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 1997 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-000636] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031578] (1).
Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha