Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich : o jurysdykcyjnych granicach i wyborach w dynamicznej "wspólnocie prawa" / Tomasz Tadeusz Koncewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090549] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091134] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy / Anna Falkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy : tendencje zmian / Antoni Dral. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091062] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / pod red. Zbigniewa Górala. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078538] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Stosunki pracy pracowników samorządowych / pod red. Mirosława Steca ; [aut. Paweł Chmielnicki et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ryzyko pracodawcy / Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Warunkowe umorzenie postępowania karnego / Tomasz Kozioł. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108348] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego / Marcin Smyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108298] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Regulacja zwolnień grupowych pracowników / Lena Krysińska-Wnuk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowne prawo odstąpienia / Michał Warciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji / pod red. Waleriana Sanetry ; aut. Swietłana Agijewiec [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym / Piotr Gensikowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP / Wojciech Brzozowski. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej / pod red. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; aut.: Adam Banaszkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Odwołania w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Czas pracy / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-086127] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym / Mariusz Załucki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107464] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-109823] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Rynek sztuki : aspekty prawne / pod red. Wojciecha Kowalskiego, Katarzyny Zalasińskiej. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej / Jadwiga Suchecka. Edition: Stan prawny na 7 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113254] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115394] (1).
Małoletni jako świadek w procesie karnym / Magdalena Kornak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zawieranie umów między przedsiębiorcami / Ewa Wójtowicz. Edition: Stan prawny na dzień 7 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108294] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / red. Bartłomiej Kurcz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego / Bartosz Targański. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-110692] (1).

Powered by Koha