Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. Edition: Stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091132] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Odpowiedzialność za produkt / Monika Jagielska. Edition: 2. wyd. zm., stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki / Agnieszka Kastelik-Smaza. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego / Anna Kalisz. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109794] (1).
Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-109823] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych / Nina Półtorak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109867] (1).
Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej / Piotr Brzeziński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce / Tomasz Jaroszyński. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094743] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109831] (1).
Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-108289] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 / Piotr Grzebyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091216] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich / Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej / Agnieszka Sołtys. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107075] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich / Marek Szubiakowski. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha