Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo karne nieletnich : od opieki do odpowiedzialności / Barbara Stańdo-Kawecka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-100766] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych / Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064255] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-110636] (1).
Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080986] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091134] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / red. Bartłomiej Kurcz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw / Lidia Mazowiecka. Edition: [Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r.].Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-097149] (1).
Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Anna Gronkiewicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Edyta Krzysztofik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091142] (1).
  Copies available for hold on place: [M-091141] (1).
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107223] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wspólnota mieszkaniowa / Iwona Szymczak. Edition: Stan prawny na 15 września 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Groźba bezprawna w polskim prawie karnym / Katarzyna Nazar-Gutowska. Edition: Stan prawny na 23 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo nowych technologii : wybrane zagadnienia / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk ; [recenzent Ewa Nowińska]. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Jan Szczodrowski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym / Grzegorz Wolak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym / Filip Radoniewicz. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich / redakcja naukowa Anna Cmielarz-Grochal, Anna Michalak, Jarosław Sułkowski ; [autorzy] Anna Chmielarz-Grochal, Piotr Chybalski, Tímea Drinóczi, Anna Michalak, Anna Młynarska-Sobaczewska, Konrad Składowski, Marcin Stębelski, Jarosław Sułkowski, Patrycja Wrocławska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu / Małgorzata Kurzynoga. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha