Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Dariusz Gibasiewicz. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-108289] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana : zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego / Wojciech Morawski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Krzysztof Teszner. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Anna Maria Panasiuk. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki a etyka / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : kierunki przeobrażeń i zmian / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
  Checked out (1).
Porozumienia w prawie podatkowym : horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej / Adam Nita. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym : teoretyczne modele racjonalnych rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe / Beata Rogalska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Rzetelny proces podatkowy / Artur Mudrecki. Edition: Stan prawny na 31 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym / Michał Wilk ; [recenzent Andrzej Gomułowicz]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej / Ziemowit Kukulski. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych : problematyka przedmiotu opodatkowania / Krzysztof Radzikowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw / Wojciech Sztuba. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa / Aleksy Goettel. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy : ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania / Aleksander Słysz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha