Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Adam Mariański. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056711] (3).
  Checked out (1).
Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. Edition: Stan prawny na 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091070] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy : tendencje zmian / Antoni Dral. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091062] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk.: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Służba publiczna : stan obecny, wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Mirosław Stec. Stefan Płażek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-099070] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 31 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : kierunki przeobrażeń i zmian / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
  Checked out (1).
Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Patrycja Zawadzka ; [recenzent Anna Jurkowska-Zeidler]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Internacjonalizacja administracji publicznej / redakcja naukowa Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, João Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Sèves ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Local government in Poland and Portugal : comparative legal analysis.Availability: Copies available for loan: [M-099267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy / redakcja naukowa Wiesława Maria Miemiec ; [recenzent Ewa Bogacka-Kisiel]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową / Andrzej Niezgoda. Edition: Stan pawny na 15 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Other title: Podział zasobów publicznych....Availability: No copies available
  Checked out (1).
Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / redakcja naukowa Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Edition: Stan prawny na 20 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Prawotwórstwo sądów administracyjnych / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych / redakcja naukowa Artur Biłgorajski. Edition: Stan prawny na 2 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych....Availability: No copies available
  Checked out (2).
Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / redakcja naukowa Grażyna Baranowska, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym / Grzegorz Wolak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego : dopuszczalność i granice jej prowadzenia / redakcja naukowa Mirosław Stec, Marek Mączyński. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Podstawy władztwa administracyjnego / Mariusz Krawczyk. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich / Joanna Lemańska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha