Your search returned 559 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce / Tadeusz Włudyka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / aut. Melania Bąk [et al.] ; pod red. Ewy Walińskiej. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090970] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew R. Kmiecik. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052864] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej / pod red. Piotra Hofmańskiego ; [autorzy] Piotr Hofmański [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim / Agnieszka Górnicz-Mulcahy. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym / Aneta Kaźmierczyk. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108301] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych / Wojciech Klyta. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Utwór multimedialny w prawie autorskim / Damian Flisak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego / Anna Tischner. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Edyta Całka. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Nowe tendencje w prawie konkurencji UE / pod. red. Eugeniusza Piontka ; [aut.] Bożena Nowak-Chrząszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-110668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. Edition: Stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091132] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowe prawo imigracyjne / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-007310] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052866] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego / Grzegorz Wierczyński. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091143] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097777] (1).
Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej / Robert Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ochrona emerytalnych praw nabytych / Krzysztof Ślebzak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Dobrosława Antonów. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090975] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Joanna M. Salachna. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Ewa Koniuszewska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113530] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Konflikt interesów w administracji publicznej / Patrycja Joanna Suwaj. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych / Ewa Szczygłowska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108325] (5).
  Copies available for hold on place: [M-095674] (1).
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Magdalena Górniewicz, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami / Mariusz Śladkowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Paweł Litwiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054812] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawa i obowiązki seksualne małżonków : studium prawne nad normą i patologią zachowań / Radosław Krajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Europejskie Biuro Policji Europol : geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju / Tomasz Safjański. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Adam Mariański. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056711] (3).
  Checked out (1).

Powered by Koha