Your search returned 560 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym / Magdalena Błaszczyk. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność za szkody łowieckie / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Uni Europejskiej / Michał Rams. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej / redakcja naukowa Jacek Giezek, Piotr Kardas. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym / Tomasz Srogosz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym / Filip Radoniewicz. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym / Maciej Fingas. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo w ujęciu strukturalnym : studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne / Igor Zachariasz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113538] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-103817] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym / Paweł Wojciechowski. Edition: Stan prawny na 16 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego / Paweł Kornacki. Edition: Stan prawany na 31 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych / Eligiusz Jerzy Krześniak. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych / redakcja naukowa Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz ; Tomasz A. J. Banyś [i 19 pozostałych]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Podstawy władztwa administracyjnego / Mariusz Krawczyk. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego / Michał Bitner. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw / Wojciech Sztuba. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Nowelizacja ordynacji podatkowej : zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski ; [autorzy] Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk, Tomasz Janicki, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Marian Masternak, Wojciech Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Janusz Orłowski, Ewa Prejs, Jowita Pustuł. Edition: Stan prawny na 1 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich / Joanna Lemańska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej / Agnieszka Bednarczyk-Płachta. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110403] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych / red. nauk. Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2013. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym / Grzegorz Materna. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Stopniowanie winy w prawie karnym / Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zgwałcenie w małżeństwie : studium prawnokarne i kryminologiczne / Aneta Michalska-Warias. Edition: Stan prawny na 11 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prokuratura w Polsce : 1918-2014 / Lidia Mazowiecka. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym / Tomasz Iwanek. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-111842] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Metodologiczne dychotomie : krytyka pozytywistycznych teorii prawa / Tomasz Gizbert-Studnicki, Adam Dyrda, Andrzej Grabowski. Publisher: Warszawa Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106610] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim / Joanna Buchalska. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? / Danuta Kabat-Rudnicka. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha