Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 31 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Igor Zachariasz. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Koncepcja "skargi zbiorowej" w prawie ochrony środowiska / Barbara Iwańska. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
40 lat Kodeksu pracy / redakcja naukowa Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. Edition: Stan prawny na 30 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Other title: Czterdzieści lat Kodeksu pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji / redakcja naukowa Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Prawo konkurencji dwadzieścia pięć lat.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie / Paweł Chmielnicki. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej / Agnieszka Sołtys. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107075] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Rola orzecznictwa w systemie prawa / redakcja naukowa Tomasz Giaro ; [autorzy]: Adam Bodnar, Piotr Bogdanowicz, Paweł Borecki, Małgorzata Gersdorf, Tomasz Giaro, Robert Grzeszczak, Beata Janiszewska, Przemysław Konieczniak, Hanna Litwińczuk, Krzysztof Pietrzykowski, Dorota Pudzianowska, Ryszard Piotrowski, Krzysztof Rączka, Marcin Romanowicz, Krzysztof Szczucki, Maciej Taborowski, Marcin Warchoł, Karol Weitz, Jan Winczorek, Kamil Zaradkiewicz, Anna Zawidzka-Łojek, Tadeusz Zembrzuski, Bohdan Zdziennicki, Sławomir Żółtek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-107137] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego / Ewa Laskowska. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce / Przemysław Stolarski. Edition: Stan prawny na 1stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawna formuła kosztu podatkowego / Andrzej Gomułowicz. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Jan Szczodrowski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Egzekucja z majątku spadkowego : ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe / redakcja naukowa Mariusz Załucki ; Jakub Biernat, Katarzyna A. Dadańska, Adam Doliwa, Katarzyna Gawełko-Bazan, Piotr Gil, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Daniel Karkut, Justyna Ptak-Głogowska, Stanisław Różański, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marcin Sala-Szczypiński, Kamil Szpyt, Renata Świrgoń-Skok, Mariusz Załucki. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej / Maciej Dercz. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości / Piotr Gil. Edition: Stan prawny na 30 grudnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym / Cezary Banasiński. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Powszechne a szczególne prawo pracy / redakcja naukowa Ludwik Florek. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych / Marek Salamonowicz. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości / Ryszard Strzelczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym / Grzegorz Wolak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Arkadiusz Lach. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nielegalny handel bronią : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego : dopuszczalność i granice jej prowadzenia / redakcja naukowa Mirosław Stec, Marek Mączyński. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów / Karolina Mania. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Domena internetowa....Availability: Copies available for loan: [M-103061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej / Karolina Sztobryn. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Patentowanie genów ludzkich / Julia Stanek. Edition: Stan prawny na 2 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Kierownictwo w prawie administracyjnym / Wojciech Góralczyk jr. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113531] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta / Agnieszka Fiutak. Edition: Stan prawny na 29 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha