Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym / Michał Wilk ; [recenzent Andrzej Gomułowicz]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej / Ziemowit Kukulski. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Patrycja Zawadzka ; [recenzent Anna Jurkowska-Zeidler]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych : problematyka przedmiotu opodatkowania / Krzysztof Radzikowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo nowych technologii : wybrane zagadnienia / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk ; [recenzent Ewa Nowińska]. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Umyślność w prawie karnym i psychologii : teoria i praktyka sądowa / Magdalena Budyn-Kulik. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wloters Kluwer businnes, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Renata Alicja Rychter. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Internacjonalizacja administracji publicznej / redakcja naukowa Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy : odpowiedzialność twórcy za usterki utworu / Krzysztof Żok. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim : wyjątki, wyłączenia i ograniczenia / Grzegorz Pacek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Wykorzystanie przez prasę utworów chronionych....Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, João Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Sèves ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Local government in Poland and Portugal : comparative legal analysis.Availability: Copies available for loan: [M-099267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Racjonalność planowania w prawie administracyjnym / Katarzyna Wlaźlak ; [recenzent Ewa Olejniczak-Szałowska]. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu / Marcin Ciemiński. Edition: Stan prawny na 7 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098972] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / redakcja naukowa Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski ; słowo wstępne Małgorzata Gersdorf. Edition: Stan prawny na 25 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Prawo do urlopu wypoczynkowego / Andrzej Bigaj. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy / redakcja naukowa Wiesława Maria Miemiec ; [recenzent Ewa Bogacka-Kisiel]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową / Andrzej Niezgoda. Edition: Stan pawny na 15 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Other title: Podział zasobów publicznych....Availability: No copies available
  Checked out (1).
Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / redakcja naukowa Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Edition: Stan prawny na 20 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Prawotwórstwo sądów administracyjnych / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym : analiza w perspektywie funkcji prawa karnego / Jan Jodłowski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich / Łukasz Bernatowicz. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych / redakcja naukowa Artur Biłgorajski. Edition: Stan prawny na 2 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych....Availability: No copies available
  Checked out (2).
Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / redakcja naukowa Grażyna Baranowska, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Z problematyki funkcji procesu karnego / red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego / Przemysław Wszołek. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113532] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda Sułkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).

Powered by Koha