Your search returned 560 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Maja Klubińska. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Względne zakazy małżeńskie / Maciej Domański. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi / Sebastian Ładoś. Edition: Stan prawny na 30 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Analiza kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Zbigniew R. Kmiecik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy / Dominika Mróz-Krysta ; słowo wstępne Fryderyk Zoll. Edition: Stan prawny na 24 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 25 października 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Adam Górski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo medyczne dla pielęgniarek / Dorota Karkowska ; z wprow. Włodzimierza Cezarego Włodarczyka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo / Jakub Pawliczak. Edition: Stan prawny na 10 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Porozumienia w prawie podatkowym : horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej / Adam Nita. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym : teoretyczne modele racjonalnych rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe / Beata Rogalska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Informacja gospodarcza, informacja kredytowa : system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych / Beata Bińkowska-Artowicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Other title: System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji / redakcja naukowa Piotr Stec, Mariusz Załucki. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Pięćdziesiąt lat kodeksu cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Robert Wolański. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-112023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym / Anna Gadomska-Radel. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Audiowizualne usługi medialne : reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Przestępstwa prasowe : francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego / Adam Pązik. Edition: Stan prawny na 15 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Prawna ochrona formatów telewizyjnych / Zbigniew Pinkalski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Psychologia zeznań / Zbigniew Marten. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer SA, dr. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-101025] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym : analiza teoretyczna i dogmatyczna / Andrzej Mucha. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Jawność w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Rzetelny proces podatkowy / Artur Mudrecki. Edition: Stan prawny na 31 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha