Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku / Paweł Borszowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090981] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Docelowy system VAT w Unii Europejskiej : harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych / Rafał Lipniewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-091053] (1).
Rynek usług pocztowych / pod red. Romana Czaplewskiego, Kingi Flagi-Gieruszyńskiej. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Wybrane problemy prawa leśnego / red. Bartosz Rakoczy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska : zagadnienia społeczno-prawne / red. Marek Górski [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091054] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Media audiowizualne : konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096564] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawne aspekty karcenia małoletnich / red. Filip Ciepły ; aut. Tadeusz Bojarski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Edyta Krzysztofik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091142] (1).
  Copies available for hold on place: [M-091141] (1).
Praworządność i jej gwarancje / pod red. Dariusza Kali. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-091140] (1).
Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : analiza krytyczna / Ireneusz C. Kamiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091137] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej / Daniel Eryk Lach. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym / Agnieszka Kunert-Diallo. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-109775] (1).
Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Bartłomiej Gliniecki. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091221] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej : uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne / Roman Stec. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091223] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Alicja Sikora. Edition: Stan prawny na 29 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę / Daniel Książek. Edition: Stan prawny na 1 września 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-087988] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej / Włodzimierz Szpringer. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091285] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kluczowe problemy procesu karnego / red. nauk. Piotr Hofmański. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym / Katarzyna Feldo. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091286] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej / Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-111661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych / Mateusz Maria Bieczyński. Edition: Stan prawny na 29 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091276] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107223] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim : przedawnienie karalności przestępstw oraz przedawnienie wykonania kary i innych środków w systemie prawa pisanego na przykładzie Polski i Austrii oraz w systemie common law na przykładzie Wielkiej Brytanii / Katarzyna Banasik. Edition: Stan prawny na 9 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113187] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym / Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096268] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Profilowanie kryminalne / red. Jerzy Konieczny, Maciej Szostak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Lists:
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne / Jarosław Majewski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obywatelstwo w procesie zmian / Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha