Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zbiorowe prawo pracowników do informacji / Monika Smusz-Kulesza. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090052] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Aksjomaty prawa administracyjnego / Jan Zimmermann. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zbiorowe prawo pracy : zarys systemu / Zbigniew Hajn. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki a etyka / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090693] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji / Jacek Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym / Jakub Kępiński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej / Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak. Edition: Stan prawny na 20 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Marek Świerczyński. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona patentowa produktów leczniczych / Żaneta Pacud. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną : problem rozstrzygania konfliktu zasad / Zofia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji / Jerzy Szczotka. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Orzecznictwo i bibliogr. wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dobra osobiste w XXI wieku : nowe wartości, zasady, technologie = Rights of personality in the XXI century : new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 23 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Other title: Rights of personality in the XXI century : new values, rules, technologies.Availability: Copies available for loan: [M-107264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich / Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Międzynarodowa ochrona praw osób starszych / Barbara Mikołajczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109778] (1).
Prawne granice wolności sumienia i wyznania / red. nauk.: Roman Wieruszewski, Mirosław Wyrzykowski, Lena Kondratiewa-Bryzik. Publisher: Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sprostowanie i odpowiedź w prasie : studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym / Katarzyna Skubisz-Kępka. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP / Marcin Wiącek. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wpływ zmian prawa na jego wykładnię / Tomasz Grzybowski. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Bezprawność jako element przestępności czynu : studium na temat struktury przestępstwa / Zbigniew Jędrzejewski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lekarski obowiązek udzielenia pomocy / Elżbieta Zatyka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej / Katarzyna Grzybczyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2009.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe / Dariusz Strzelec. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : Grzegorz Jarecki, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha