Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy / Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051692] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097589] (1).
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego / Marcin Czepelak. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-047126] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego / Paweł Janda. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego / Paweł Bucoń. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie / Piotr Kubiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089370] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095640] (1).
Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona / Sławomir Tomczyk. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091057] (9).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresy Gardockiej ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Stosowanie prawa podatkowego / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania / Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 10 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny / Grzegorz Suliński. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi / Aneta Giedrewicz-Niewińska. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2007.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Dodatkowe zatrudnienie / Bogusław Cudowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Indywidualne a zbiorowe prawo pracy / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078540] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Andrzej Matlak ; [tł. tekstu ang. Natalia Kałuża]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters KLuwer Polska business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej : od transformacji przez inflację do integracji / Wiesława Przybylska-Kapuścińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Normy kształtujące ład przestrzenny / Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
  Checked out (1).
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej / Paweł Grzegorczyk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Wymiar i rozkład czasu pracy / Magdalena Barbara Rycak. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Po co prawnikom filozofia prawa? / Jerzy Zajadło. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie / Mariusz Kondrat. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Konkurencja regulacyjna w prawie spółek / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Odsetki cywilnoprawne / Marcin Lemkowski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej / Michał Bernaczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu / Piotr Szwedo. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).

Powered by Koha