Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem / Aleksandra Suchorzewska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego / Anna Zientara. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim / Agnieszka Księżopolska-Breś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego / Radosław Pacud. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094972] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej / Kamil Antonów. Edition: Stan prawny na 31 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094970] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Lists:
Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Wojciech Piątek. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108290] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-103757] (1).
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Izabela Twardowska-Mędrek. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym / Damian Gil. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym / Radosław Koper. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym / Grzegorz Kopczyński. Edition: Stan prawny na 23 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania / Paweł Cioch. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Maciej Etel. Edition: Stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110763] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce / Katarzyna Zalasińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych / Joanna Haberko. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich / Bogdan Fischer. Edition: Stan prawny na 30 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112531] (1).
Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych : studium prawnofinansowe / Dorota Maśniak. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-107222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-113343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego / Krzysztof Felchner. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym / Anna Kościółek. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo administracyjne intertemporalne / Marcin Kamiński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091272] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Między pewnością a efektywnością : marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa / Mariusz Jerzy Golecki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091278] (3).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Jerzy Kuciński, Waldemar J. Wołpiuk. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Policja sanitarna / Marcin Janik. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Dariusz Gibasiewicz. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw / Paweł Selera. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090978] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha