Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej / red. Janusz Justyński, Andrzej Madeja. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych : IV Letnie Warsztaty Doktoranckie : Łódź 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. / red. Bogumił Brzeziński, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prasa i konstytucja / Wojciech Sokolewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej / Łukasz Żelechowski. Edition: Stan prawny na 31 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091271] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję / Katarzyna Róziewicz-Ładoń. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych / Julia Kapelańska-Pręgowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / Juliusz Duda. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim / Joanna Kuźmicka-Sulikowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Sankcje administracyjne : blaski i cienie / red. Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa / red.: Grażyna Ulicka, Sławomira Wronkowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079507] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych / Nina Półtorak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109867] (1).
Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej / Piotr Brzeziński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy / Oktawian Nawrot. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności / Paweł Wojciechowski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce / Tomasz Jaroszyński. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094743] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109831] (1).
Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny / Magdalena Paluszkiewicz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym : analiza teoretyczna / Piotr Kardas. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091267] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej / Jacek Błachut. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim / Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091129] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej / Agata Wujastyk. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Przestępstwa tak zwanych oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym : przepisy karne ustaw bankowych / Piotr Ochman. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094909] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup. Stan prawny na 12 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym / Justyna Matys. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091065] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zasada proporcjonalności w prawie karnym / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha