Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew R. Kmiecik. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052864] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Magdalena Górniewicz, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Paweł Litwiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054812] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Skóra. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091050] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Odwołania w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Michał Miłosz. Edition: Stan prawny na 12 września 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Bezczynność organu administracji publicznej....Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Anna Gronkiewicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Małgorzata Grego-Hoffmann. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 31 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Zbigniew R. Kmiecik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Renata Alicja Rychter. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 31 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego / Paweł Kornacki. Edition: Stan prawany na 31 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Błażej Kwiatek. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha