Your search returned 142 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Podpis elektroniczny w obrocie prawnym / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Przedawnienie roszczeń deliktowych / Przemysław Sobolewski, Michał Warciński. Edition: Stan prawny na 9 maja 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090691] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer business, ©copyright 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095680] (1).
Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Jarosław Dobkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005073] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych / Aneta Jakubiak-Mirończuk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Wolność wypowiedzi prasowej / Ewa Nowińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055956] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych / Grzegorz Tracz. Edition: Stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza / Izabela Dobosz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091064] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095856] (1).
Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim / Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090966] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji / red. Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie / Małgorzata Bednarek. Edition: Stan prawny na 18 czerwca 2007.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091067] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy / Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051692] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097589] (1).
Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie / Piotr Kubiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089370] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095640] (1).
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091057] (9).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresy Gardockiej ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Stosowanie prawa podatkowego / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania / Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 10 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Indywidualne a zbiorowe prawo pracy / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078540] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Normy kształtujące ład przestrzenny / Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
  Checked out (1).
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / aut. Melania Bąk [et al.] ; pod red. Ewy Walińskiej. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090970] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew R. Kmiecik. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052864] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim / Agnieszka Górnicz-Mulcahy. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym / Aneta Kaźmierczyk. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108301] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052866] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego / Grzegorz Wierczyński. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091143] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097777] (1).
Ochrona emerytalnych praw nabytych / Krzysztof Ślebzak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Dobrosława Antonów. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090975] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Joanna M. Salachna. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).

Powered by Koha