Your search returned 377 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Podpis elektroniczny w obrocie prawnym / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych / Renata Babińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przedawnienie roszczeń deliktowych / Przemysław Sobolewski, Michał Warciński. Edition: Stan prawny na 9 maja 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090691] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer business, ©copyright 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095680] (1).
Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Jarosław Dobkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005073] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Wolność wypowiedzi prasowej / Ewa Nowińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055956] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych / Grzegorz Tracz. Edition: Stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa o dział spadku / Jakub Biernat. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza / Izabela Dobosz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091064] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095856] (1).
Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim / Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090966] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / Jacek Kosonoga. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji / red. Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie / Małgorzata Bednarek. Edition: Stan prawny na 18 czerwca 2007.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091067] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy / Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051692] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097589] (1).
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego / Paweł Janda. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego / Paweł Bucoń. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie / Piotr Kubiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089370] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095640] (1).
Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona / Sławomir Tomczyk. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091057] (9).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresy Gardockiej ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Stosowanie prawa podatkowego / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny / Grzegorz Suliński. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).

Powered by Koha