Your search returned 421 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich / Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / pod red. Bogusławy Gneli. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094244] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym / Bartosz Skwara. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce / Jarosław Domański. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090971] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym / Dorota Dąbek. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Recydywa w Polsce : zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej / Teodor Szymanowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bójka i pobicie : aspekty wykrywcze i dowodowe / Karolina Olszak. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090973] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw : pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia / Jarosław Wyrembak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym : problematyka prawno-kryminalistyczna / Maciej Trzciński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090968] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Immunitety w polskim postępowaniu karnym / Barbara Janusz-Pohl. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych / Renata Kędziora. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : Magdalena Górniewicz, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Rzetelny proces karny : materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice, 17-19 września 2009 r. / pod red. Jerzego Skorupki, Wojciecha Jasińsiego. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym / Radosław Giętkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym / Michał Rusinek. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne / Teresa Dukiet-Nagórska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy / Anna Falkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy : tendencje zmian / Antoni Dral. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091062] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / pod red. Zbigniewa Górala. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078538] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Stosunki pracy pracowników samorządowych / pod red. Mirosława Steca ; [aut. Paweł Chmielnicki et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ryzyko pracodawcy / Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Warunkowe umorzenie postępowania karnego / Tomasz Kozioł. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108348] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego / Marcin Smyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108298] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Regulacja zwolnień grupowych pracowników / Lena Krysińska-Wnuk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowne prawo odstąpienia / Michał Warciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha