Your search returned 421 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Magdalena Górniewicz, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami / Mariusz Śladkowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Paweł Litwiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054812] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawa i obowiązki seksualne małżonków : studium prawne nad normą i patologią zachowań / Radosław Krajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Adam Mariański. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056711] (3).
  Checked out (1).
Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym / Monika Tenenbaum. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Marcin Podleś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Skóra. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091050] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych / Jelena Kondratiewa-Bryzik. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108303] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak ; [aut. Tadeusz Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym / Hanna Paluszkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103756] (1).
Instytucja ułaskawienia w prawie polskim / Piotr Rogoziński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080621] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym / Joanna Wyporska-Frankiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-057685] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Agnieszka Michnik. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych / Piotr Antoszek. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności / Beata Więzowska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących prace zarobkową / Joanna Unterschütz. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja : studium cywilnoprawne / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych / Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064255] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ustawowe określenie sankcji karnej / Paweł Burzyński. Edition: Stan prawny na 6 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ubezpieczenia na życie : aspekty prawne / Magdalena Szczepańska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078561] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Wybory i referenda lokalne : aspekty prawne i politologiczne / pod red. Mirosława Steca, Katarzyny Małysa-Sulińskiej. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082116] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja / Agnieszka Zemke-Górecka. Edition: Stan prawny na dzień 28 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115397] (1).
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki / Agnieszka Kastelik-Smaza. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha