Your search returned 417 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 31 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Generalny akt administracyjny : między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym / Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zniesławienie w polskim prawie karnym : zagadnienia teorii i praktyki / Igor Zgoliński. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym / Aneta Sośnicka. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Izolacja sprawcy od ofiary : instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Groźba bezprawna w polskim prawie karnym / Katarzyna Nazar-Gutowska. Edition: Stan prawny na 23 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Fałszerstwa dzieł sztuki : zagadnienia prawnokarne / Agnieszka Szczekala. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bójka i pobicie / Aleksandra Nowosad. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zatarcie skazania / Blanka Julita Stefańska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluver business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : kierunki przeobrażeń i zmian / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
  Checked out (1).
Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym : aspekty prawne / red. nauk. Adam Kwieciński. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / Jacek Wantoch-Rekowski. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Status prawny dziennikarza / red. nauk. Wojciech Lis. Edition: Stan prawny na 15 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-111579] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne / red. nauk. Wojciech Góralczyk ; [aut.] Małgorzata Burzyńska [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego / Aleksandra Nadolska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Other title: Komisja Nadzoru Finansowego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Maja Klubińska. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Względne zakazy małżeńskie / Maciej Domański. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi / Sebastian Ładoś. Edition: Stan prawny na 30 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Zbigniew R. Kmiecik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy / Dominika Mróz-Krysta ; słowo wstępne Fryderyk Zoll. Edition: Stan prawny na 24 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 25 października 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo medyczne dla pielęgniarek / Dorota Karkowska ; z wprow. Włodzimierza Cezarego Włodarczyka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo / Jakub Pawliczak. Edition: Stan prawny na 10 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Porozumienia w prawie podatkowym : horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej / Adam Nita. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym : teoretyczne modele racjonalnych rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe / Beata Rogalska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha