Your search returned 417 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sprostowanie i odpowiedź w prasie : studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym / Katarzyna Skubisz-Kępka. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP / Marcin Wiącek. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wpływ zmian prawa na jego wykładnię / Tomasz Grzybowski. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Lekarski obowiązek udzielenia pomocy / Elżbieta Zatyka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej / Katarzyna Grzybczyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2009.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe / Dariusz Strzelec. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : Grzegorz Jarecki, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku / Paweł Borszowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090981] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-091053] (1).
Rynek usług pocztowych / pod red. Romana Czaplewskiego, Kingi Flagi-Gieruszyńskiej. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Wybrane problemy prawa leśnego / red. Bartosz Rakoczy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Prawne aspekty karcenia małoletnich / red. Filip Ciepły ; aut. Tadeusz Bojarski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Praworządność i jej gwarancje / pod red. Dariusza Kali. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-091140] (1).
Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej / Daniel Eryk Lach. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Bartłomiej Gliniecki. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091221] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej : uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne / Roman Stec. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091223] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę / Daniel Książek. Edition: Stan prawny na 1 września 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-087988] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kluczowe problemy procesu karnego / red. nauk. Piotr Hofmański. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym / Katarzyna Feldo. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091286] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej / Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-111661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107223] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym / Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096268] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne / Jarosław Majewski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obywatelstwo w procesie zmian / Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Służba publiczna : stan obecny, wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Mirosław Stec. Stefan Płażek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-099070] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego : zagadnienia administracyjnoprawne / Aleksandra Wiktorowska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Wspólnota mieszkaniowa / Iwona Szymczak. Edition: Stan prawny na 15 września 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).

Powered by Koha