Your search returned 417 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Oględziny : aspekty procesowe i kryminalistyczne / Krystyna Witkowska. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika : aspekty prawne i kryminologiczne / Janusz Kaczmarek. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-094629] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym / pod red. Maksymiliana Cherki [et al.] ; aut.: Patrycja Antoniak [et al.]. Edition: Stan prawny na 30 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-085570] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Inflacja prawa administracyjnego / red. nauk. Patrycja Joanna Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Małgorzata Grego-Hoffmann. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 31 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym / Jacek Jaśkiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej / Agnieszka Krawczyk. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania / Grzegorz Dostatni. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na dzień 29 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE / Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Krzysztof Teszner. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Anna Maria Panasiuk. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym / Maciej Grzegorz Plebanek. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie : problematyka obiektywnego przypisania skutku / Tomasz Sroka. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych / Janusz Żołyński. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Other title: Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych.Availability: Copies available for loan: [M-090048] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbiorowe prawo pracy : zarys systemu / Zbigniew Hajn. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki a etyka / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090693] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym / Jakub Kępiński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej / Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak. Edition: Stan prawny na 20 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Ochrona patentowa produktów leczniczych / Żaneta Pacud. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną : problem rozstrzygania konfliktu zasad / Zofia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji / Jerzy Szczotka. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Orzecznictwo i bibliogr. wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha