Your search returned 421 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Adam Mariański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108293] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opodatkowanie przekształceń spółek / Łukasz Karczyński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091269] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa / Przemysław Panfil. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091225] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-108289] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana : zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego / Wojciech Morawski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Michał Miłosz. Edition: Stan prawny na 12 września 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Bezczynność organu administracji publicznej....Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk.: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce / Lesław Góral. Edition: Stan prawny na 28 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego....Availability: Copies available for hold on place: [M-110667] (1).
Rynek usług telekomunikacyjnych / red. Henryk Babis, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; aut. Henryk Babis [et al.]. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-110691] (1).
Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym : materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 24-25 czerwca 2011 r. / red. nauk. Mirosław Nesterowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zawody medyczne / Dorota Karkowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw / Lidia Mazowiecka. Edition: [Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r.].Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-097149] (1).
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków / Krzysztof Gołębiowski. Edition: Stan prawny na 1czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Anna Gronkiewicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Piotr Przybysz. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090887] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych / Piotr Ślęzak. Edition: Stan prawny na 15 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy / Karol Łapiński. Edition: Stan prawny na 21 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086129] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu / Ewa Staszewska. Edition: [Stan prawny na 1 lipca 2012 r.].Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 3 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne / red. nauk. Adam Doliwa, Stanisław Prutis. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego / Wioletta Witoszko. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata Mędrala. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 / Piotr Grzebyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091216] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Z problematyki zatrudnienia tymczasowego / pod red. nauk. Arkadiusza Sobczyka ; aut. Krzysztof Wojciech Baran [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym / Magdalena Szczepańska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Warunki legalności strajku / Małgorzata Kurzynoga. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy / red. nauk. Zbigniew Hajn. Edition: Stan pawny na 15 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha