Your search returned 421 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji / pod red. Waleriana Sanetry ; aut. Swietłana Agijewiec [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym / Piotr Gensikowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP / Wojciech Brzozowski. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej / pod red. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; aut.: Adam Banaszkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Odwołania w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Czas pracy / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-086127] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym / Mariusz Załucki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107464] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-109823] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Rynek sztuki : aspekty prawne / pod red. Wojciecha Kowalskiego, Katarzyny Zalasińskiej. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Małoletni jako świadek w procesie karnym / Magdalena Kornak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zawieranie umów między przedsiębiorcami / Ewa Wójtowicz. Edition: Stan prawny na dzień 7 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108294] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prasa i konstytucja / Wojciech Sokolewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej / Łukasz Żelechowski. Edition: Stan prawny na 31 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
  Checked out (1).
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję / Katarzyna Róziewicz-Ładoń. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / Juliusz Duda. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim / Joanna Kuźmicka-Sulikowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Sankcje administracyjne : blaski i cienie / red. Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce / Tomasz Jaroszyński. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094743] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109831] (1).
Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny / Magdalena Paluszkiewicz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym : analiza teoretyczna / Piotr Kardas. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091267] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej / Jacek Błachut. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim / Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091129] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej / Agata Wujastyk. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Przestępstwa tak zwanych oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym : przepisy karne ustaw bankowych / Piotr Ochman. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094909] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha